אבל יחיד עשי לך בית שמשאבל יחיד עשי לך בית שמש
 
יחד עם כל תושבי עירנו מתאבלים אנו מרה על פטירתו בחטף של האדמו"ר  הנערץ ורב הפעלים לתורה וליהדות, מקרב לבבות ישראל לעבודת ה' 
 
ויראתו, מאיר פנים ומקרב שבורי לבב, אשר מזה כעשרים שנה קבע את חצרו בעירנו והאיר לתושבי עירנו מנועם תורתו ומזיו תפארתו

הרה"צ רבי דוד צבי שלמה הורנציק זצ"ל כ"ק אדמו"ר מראדושיץ
 
תנחומינו הכנים לאלמנתו הרבנית החשובה תחי' לבנו ממשיך דרכו  כ"ק אדמו"ר מראדושיץ שליט"א
 
למשפחתו הרוממה, לחסידיו ולתלמידיו האבלים באבל הכבד על סילוקו  של צדיק -בהמשך פועלו ומורשתו של האדמו"ר זצ"ל, והרמת קרן התורה  והחסידות תמצאו תנחומים גדולה האבידה ומי יתן לנו תמורתה
 
בברכת הנחמה

משה אבוטבול ראש העיר , חברי מועת העיר