שבוע המדע בבית שמש
שבוע המדע והחקר  2/8 - 3/3 2016

יריד חקר בית ספריים ברחבי העיר

פעילות לבתי ספר על יסודיים אשכול פיס בית שמש.

בוקר מדעי טכנולוגי: מדעי המח מדעי המחשב והסייבר יום ד‘ 2/3

הרצאה של פרופסור נחום אילנובסקי "אני אנווט" על זיכרון וניווט אצל בני אדם ועטלפים יום ד‘ 2/3

על נפלאות המוח האנושי הרצאה של שי צוויג ”כיצד המוח מתעתע בנו“ תערוכה מדעים וממציאים יום ה‘ 2/3

סיכום ארועי השבוע ביריד חקר עירוני 16/3/16