הודעה חשובה לתושבי רמת בית שמש ג' בעניין הקצאות לבתי כנסת ™™ 

כזכור, במסגרת מדיניות עירייה להסדרת הצבת בתי כנסת בשכונת רמת בית שמש ג', יצאה העירייה בקריאה להגשת בקשות לקהילות ועמותות המעוניינות בהקצאת שטח לבניית בתי כנסת ולצרף חתימות המתפללים

אך לצערנו התגלו מספר רב מאוד של חתימות כפולות, יתכן ובתום לב, כמו כן התקבלו מספר גבוה של עמותות המבקשות הקצאה מעבר לשטחים הקיימים בשכונה.

אי לכך, החליטה הוועדה, כדלהלן :

א. יערך מפקד חדש בכל בתי הכנסת, החתימות יהיו אך ורק על הטפסים שהעירייה תנפיק
 
ב. כל חתימה תלווה בצילום ת.ז. + הספח המציין כי הכתובת המצוינת היא רמת בית שמש ג.
 
ג. המפקד יסתיים בעוד 3 שבועות, יום ראשון יז' אדר ב, 27/3/16
 
ד. הוועדה תקדם את ההקצאות ע"פ הכלל הבא :

   עמותה שתגיש מינימום 70 חתימות תקודם להקצאה זמנית
   עמותה שתגיש למעלה מ 120 חתימות תקודם לפתרון זמני ואף להקצאת קבע.

 
 • יש להגיש מינימום 70 חתימות פחות מכך הוועדה לא תדון כלל בבקשה.
   
 • במידה ותימצא חתימה כפולה – תיפסל החתימה בשתי העמותות
   
 • את החתימות יש להגיש בקובץ מדיה מגנטית {קובץ אקסל}
   
 • את הטפסים ניתן לקבל בתיאום מראש אצל: מנחם שבתאי משרדי העירייה, מגדלי נעמי, רחוב דרך רבין 2, קומה 2 טלפון 02-9909984 או נייד 052-7645498
על מנת שנוכל לנצל כראוי את השטחים הקיימים בשכונה בצורה מיטבית, רואה הוועדה בחיוב מיזוגים בין בתי כנסת הזהים בנוסח התפילה, מתוך מטרה לאפשר בתי כנסת מבוססים יותר.

יצוין כי אין בעצם הגשת הבקשה משום התחייבות להקצאת מקרקעין, וההקצאה תבוצע בהתאם לנהלים ולפי שיקול דעת הוועדה.

 
בברכה 
משה אבוטבול ראש העיר          ,  מתתיהו חותה - מנכ"ל