תושבים יקרים, קחו חלק במבצע הצלת נפשות! התרמת דם

בבית כנסת פייגנסון, רח' הנרקיס 24, נופי אביב

יום ראשון- מאי 29- אור' לכ"כ אייר מ- 17:30 ועד 22:30

מגיל 18 (מגיל 17 עם אישור הורים) נא להביא תעודת זהות

מקומות נפרדים לנשים וגברים בהתאם לביקוש

פרטים בקשר להסעה: יוסי 054-7637025

מידע נוסף: דבורה-  054-7826332

בפקוח רפואי ובחסות מגן דוד אדום