עיריית בית שמש המחלקה לבריאות ופרויקטים קהילתיים

קול קורא

מתן סיוע לארגונים הפועלים למען הקהילה בנושאי בריאות ופרויקטים קהילתיים
עיריית בית שמש מודיעה בזאת כי בכוונתה לסייע לארגונים הפעילים בעיר בית שמש אשר עיקרם הפעלת תכניות / פרויקטים למען הקהילה בנושאי בריאות ופרויקטים קהילתיים.

כללי

• הפעילות חייבת להיות לטובת תושבי העיר  בית שמש.
• דרישת הרשות המקומית הינה, כי השתתפות העיריה לא תעלה על 30% מכלל עלות הפעילות
• הארגון מתחייב להגיש הצעה מפורטת על סוג והיקף הפעילות , מיקומה וקהל היעד לתכנית.
• הפעילות המתקיימת כפופה לתקציב שנתי של הרשות המקומית.


קריטריונים להגשת הצעות

1. אין בבקשה זו הגדרה לתפיסת ההפעלה המבוקשת, כל ההצעות תבחנה באופן ענייני והעירייה אינה מתחייבת להתקשר עם מי המציעים.
2. על הגוף המציע להיות מוכר כמלכ"ר ( מוסד ללא כוונות רווח).
3. על  ארגון המציע לעמוד באחד הקריטריונים להשתתפות במיזם כדלהלן :
א. ארגון אשר מפעיל כ"א התנדבותי בתחום הרפואה ומציל חיים , כ"א מוסמך ע"י רשויות הרפואה ( משרד הבריאות ).
ב. ארגון המקיים פעילות /פרויקט מיוחד לרווחת הקהילה , צריך שהפעילות תהיה פתוחה לכלל הציבור .
4. ההצעה תכיל אסמכתאות ליכולת גיוס תרומה או אסמכתאות לקיומו של הון עצמי נדרש, וכן אסמכתאות להוכחת ניסיון הנדרש.
5. אין בפרסום הצעה זו או מכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של העירייה או מי מטעמה כלפי אדם או גוף כלשהם.
6. כל ההצעות בתגובה לבקשה זו הן באחריות הבלעדית של המגיש.


7. מוסד / ארגון הרואה עצמו מתאים רשאי לפנות ל- לוי מוניק רכזת בריאות עירונית , בדוא"ל [email protected] , ולהודיע כי הוא מסוגל לבצע את ההתקשרות , בצרוף כל האישורים הרלוונטיים, או להגיש ההצעה והמסמכים המצורפים לה בעירייה במחלקת הבריאות חדר 16 קומה 2 .

8. לכתובת הנ"ל ניתן לפנות גם בבירורים, שאלות בקשה להבהרה.


המחלקה לבריאות ופרויקטים קהילתיים עיריית בית שמש.
להורדת קובץ המידע לחצו כאן