להלן דרכי הפניה למשרד התחבורה:

  1. אתר אינטרנט:  www.mot.gov.il - לשוניצת פניות ציבור מצד ימים > פניה מקוונת בנושא תחבורה ציבורית
  2. בפקס: 03-6849876
  3. בדואר: רח' בנק ישראל 5 , בניין ג'נרי (A). ת"ד 867 הקריה, ירושלים 9195021