989 978
  מקרית אתא מבית שמש מחיפה מבית שמש
ערבי   שבתות:
נצבים עד בראשית
נצבים, ר"ה, שובה
האזינו, ערב סוכות
שחוה"מ, הוש"ר, שמח"ת, בראשית
10:15 13:30 10.00 13.00
מוצאי שבתות:
נצבים עד בראשית
נצבים, ר"ה, שובה
האזינו, ערב סוכות
שחוה"מ, הוש"ר, שמח"ת, בראשית
20:15 23:30 20.30 23.30
ערב     יום כיפור 8:15 11:30 9.00 12.00
מוצאי
יום כיפור
21:00 24:15 21.00 24.00
חול המועד יום שלישי 20:00 13:00 *** ***
חול המועד יום רביעי *** *** 20.00 13.00