עיריית בית שמש משתתפת באבלה הכבד של משפחת אלוני, במות אמם הגב' רחל ע"ה.
מוותיקות עובדי אגף הרווחה, אשר סייעה למשפחות רבות בעיר במשך שנים רבות.
הלווייתה תערך הערב בבית העלמין המקומי, בשעה 22.00.

יהי זכרה ברוך!