יום מעשים טובים

בתי ספר, עמותות, ארגונים, בתי עסק, תנועות נוער, וקבוצות פעילים - שימו לב!! יום מעשים טובים

יום זה הינו פרויקט הדגל של עמותת "רוח טובה" ומתקיים בכל רחבי הארץ.

עיריית בית שמש ואגף הרווחה מצטרפים לעשיה מבורכת זו השנה הרביעית. בשנה שעברה השתתפו ביום זה כ-3,500 מתנדבים ב-130 פרויקטים שונים ברחבי העיר!

יום מעשים טובים יתקיים ביום שלישי, 28.3.17, א ניסן תשע"ז

אילו סוגי פרויקטים ניתן לבצע ?

1. פרויקט חד פעמי - פרויקט המתחיל ומסתיים ביום מעשים טובים.

2. פרויקט תהליכי - פרויקט מתמשך/שנתי בעל מספר שלבים הקודמים ליום המעשים הטובים ו/או אחריו, עם פעילות שיא שתתקיים ביום המעשים הטובים עצמו. הפרויקט צריך לכלול תיאור כללי, פירוט השלבים, מספר המשתתפים, פעילות השיא המבוקשת ביום מעשים טובים והמשאבים הדרושים לצורך קיומה.

חשוב להדגיש:
  • על הפרויקט לקדם ערכים של התנדבות, ערבות הדדית, קיימות ושייכות קהילתית.
  • תינתן עדיפות לפרויקטים תהליכיים.
  • מומלץ להגיש פרויקטים הכוללים מספר רב ככל האפשר של מתנדבים ומשתתפים.
  • תינתן עדיפות לפרויקטים בעלי פוטנציאל להתפתחות והמשכיות בעתיד.

ניתן להעביר בקשות או ליצור קשר לשם התייעצות עם רכזי ההתנדבות:

יוסי גמליאל – 052-7165565, [email protected]

דינה אוסטר – 9909911, [email protected]

את הפרויקטים יש להגיש עד ל-20.12.16, כ כסלו

רעיונות ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של עמותת "רוח טובה"  http://www.good-deeds- day.org.il


בברכה

משה אבוטבול, ראש העיר

יגאל חדד,ראש העיר ממונה הרווחה