במסגרת מדיניות ראש העיר הרב משה אבוטבול לעידוד היצירה היהודית בעיר, שמחים אנו להכריז על  'פרס בית שמש לאמנות ויצירה' לשנת תשע"ז בסימן 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'

בשיתוף פעולה של אגפי העירייה:
  • בטיחות בדרכים ואיכות הסביבה - בראשות סגרה"ע ומ"מ מר מאיר בלעיש
  • בריאות - בראשות חבר הנהלת העיר הרב ישראל סילברסטיין
  • שפ"ע - בראשות חבר הנהלת העיר הרב שמעון גולדברג
  • חינוך - בראשות חבר הנהלת העיר הרב ישעיהו ארנרייך

בשנה זו תתקיים התחרות נושאת הפרסים  בקטגוריות 'בית האמנים': ציור, צילום, ספרות ואמנות דיגיטאלית יוצרים חברי 'בית האמנים' מוזמנים להגיש את יצירותיהם סביב נושא התחרות שנבחר לשנה זו 'בית שמש שומרת', שמירה על הבריאות, שמירה על כללי הזהירות בדרכים ושמירה על ניקיון העיר ואיכות הסביבה


היצירות הראויות להתמודדות בתחרות, יוצגו בתערוכה גדולה ומכובדת שתיערך בקרוב. במהלך התערוכה יבחרו הזוכים ע"י צוות השופטים   סכום הפרס הראשון בכל קטגוריה - 3000 ₪!


התאריך האחרון להגשת היצירות:   כ"ג שבט - 19.02.2017

בברכה
מתתיהו רוזנצוייג
דובר העירייה
ומנהל בית האמנים