קול קורא
 
אגף אירועים ספורט ונוער מודיע על כוונתו לבחון השתתפות במימון אירועים, הילולות ,שעורי תורה, שמחת בית השואבה, הקפות שניות, שיתקיימו בכל רחבי העיר בית שמש באמצעות עמותות העוסקות בין היתר בפעילויות אלה.
 
את הבקשות יש להגיש בכתב לפחות 30 יום לפני האירוע בפקס לאגף האירועים לפקס: 02-9909965 או למייל  [email protected]
 
  • אין בעצם הגשת הבקשות משום התחייבות לשיתוף פעולה או התחייבות לממן אירוע כולו או  מקצתו.
     
  • כל בקשה תיבדק לגופה על פי קריטריונים שיקבעו מעת לעת ובהתאם לשיקול דעת העירייה 
 
בכבוד רב
מנהל אגף אירועים ספורט ונוער