מוצ”ש, י”ג אדר תשע”ז, 11.3.2017 :


קווים 482 ו- 485 

מאופקים לביתר עלית בית שמש: 20:30 , 23:00
מביתר עלית בית שמש לאופקים: 20:30 , 23:00

קווים 442 ו- 445 :

מנתיבות לביתר עלית בית שמש: 20:30 , 22:15
מביתר עלית בית שמש לנתיבות: 20:30 , 22:1
 

שושן פורים, ט”ו אדר תשע”ז, 13.3.2017 :

קווים 482 ו- 485 :

מאופקים לביתר עלית בית שמש: 20:00
מביתר עלית בית שמש לאופקים: 22:

קווים 442 ו- 445 :

מנתיבות לביתר עלית בית שמש: 20:00
מביתר עלית בית שמש לנתיבות: 22:00
 

פורים, י”ד אדר תשע”ז, 12.3.2017 :


קווים 482 ו- 485 :
 
מאופקים לביתר עלית בית שמש: 11:00 , 20:00
מביתר עלית בית שמש לאופקים: 13:30 , 22:30


קווים 442 ו- 445 :
 
מנתיבות לביתר עלית בית שמש: 11:30 , 20:00
מביתר עלית בית שמש לנתיבות: 13:30 , 22:0


לכל שאלה 5467 *