*חמ"ל פיקוד פתיחת שנת הלימודים תשע"ח*

באגף החינוך של עיריית בית שמש שוקדים מזה מספר חודשים על פתיחה מוצלחת של שנת הלימודים תשע"ח.

במסגרת ההערכות יפתח מחר יום שישי "חמ"ל פיקוד" באגף החינוך.

ניתן לפנות לחמ"ל בכל הקשור לפתיחת שנת הלימודים בטל' – *02-9902102* וכן במוקד העירוני 106