אנו מזמינים אתכם התושבים להתנדב ולהיות נאמני ניקיון

הדרכה והסמכה למתנדבים המעוניינים להצטרף לשורות מערך נאמני הניקיון בבית שמש תתקיים בשעות אחר הצהריים.

השתתפות בהדרכה חד-פעמית כזו בת כשעתיים היא תנאי לקבלת תעודת נאמן ניקיון, החתומה על ידי השר להגנת הסביבה.

ההדרכה ניתנת ללא תשלום ומיועדת לאזרחים מעל לגיל 16 .

תושבים המעוניינים להשתתף בהדרכה מוזמנים להירשם אצל חנה בטלפון: 02-9909830  052-2439383 בין השעות 9:00-15:00  

או ביחידה לאיכות לסביבה 052-4287698

נושאי ההדרכה:

  • רקע כללי על מבנה המשרד להגנת הסביבה ופעילותו
  • אורח חיים מקיים
  • סקירה על פעילות מערך נאמני הניקיון
  • עיקרי חוק שמירת הניקיון
  • סמכויות נאמני הניקיון
  • אופן אכיפת החוק הלכה למעשה

 

מנשה אליאס – חבר מועצת העיר - ממונה על איכות הסביבה