תרגיל העורף הלאומי

כולנו משתתפים בתרגיל העורף הלאומי 

אזעקות תרגול ישמעו ביום שלישי 13.3.2018 ב- 11:05 בבוקר וב-19:05 בערב