תושבים יקרים 

היום (20/09/18) תתקים ישיבת מליאת מועצת העיר בשעה 18:00 באולם המליאה בבניין העירייה