הודעה בדבר טעינת רב קו

 

לאור תקלות במכשיר הרב קו בשבוע האחרון נאפשר את השלמת טעינת הרב קו לתלמידים בימים א'- ג' (10-12 בפברואר 2019, ה'-ז' באדר א') בשעות 08:30-18:00 באגף החינוך, רח' הגפן 1

מתנצלים על אי הנוחות

לפרטים נוספים: 02-9902101