ביום שלישי ה' באדר ב' תשע"ט 12/03/2019 בשעה 10:00

יתקיים תרגיל רעידת אדמה וצונאמי בכל בתי הספר וגני הילדים

תרגיל רעידת אדמה וצונאמי