ארגוני נוער המקיימים מסגרת 'ישיבת בין הזמנים' לבני נוער (גילאי 12-18) בחופשת פסח, מוזמנים להגיש בקשה לקבלת סיוע מהמח' לפעילות קהילתית.- אין בהגשת בקשה התחייבות לקבלת סיוע מצד העירייה - על המבקש להתחייב פרסום חסות העירייה במקום הפעילות.

על המבקש להגיש רשימת משתתפים (שם, שם משפחה, שם האב, טלפון בית) ולציין את ימי הפעילות במסגרת. עלות הפעלת המסגרת. ושם רכז/ איש קשר. עדיפות תינתן למסגרות גדולות ומרכזיות עד למיצוי התקציב. ניתן להגיש בקשות במייל [email protected]