חופשת בין הזמנים, לצד חשיבותה הגדולה, היא זמן בו יש לנהוג במשנה זהירות במיוחד עם ילדנו.

פארק נחל ירמות הממוקם בין שכונה מ'3 לשכונה ג'2 (לימין הגשר - ישעיהו הנביא) נמצא עדיין בעבודה שוטפת. הפארק אינו בטיחותי ועובדים בו כלים כבדים, כמו כן בפארק ישנה חפירה גדולה לעבודה עתידית ואסור להיכנס אליו עד לסיום העבודות.

משרד השיכון דאג לגדר את המקום, והקבלן דואג כעת לסגירה חוזרת של הפרצות שנפרצו ב"אגם" שנוצר במקום. אנו מבקשים מההורים לקחת אחריות על ילדיהם ולמנוע מהם הגעה למקום.