מדוברות בית שמש נמסר: "בשכונת נווה שמיר מבוצעות עבודות הפיתוח ע"י משרד השיכון באמצעות חברות ניהול ופיקוח מטעמם.

במקום מתבצעות עבודות החפירה במגרש הצמוד ע"י היזם "פסגות זיו".

קיר כלונסאות המהווה דיפון לכביש אשר בצמוד למגרש קרס והתמוטט, כולל  עקירת העוגנים שהיו אמורים לקבע את קיר הכלונסאות.

מהנדסת התשתיות של העירייה הגיעה למקום לאחר הקריסה. וידאנו שמנהל הפרויקט עוצר את העבודות ואכן כאשר הגיעו נציגי העירייה הכביש היה חסום ושומר הועמד במקום.

העירייה הנחתה לעצור את המשך עבודות החפירה במגרש הנ"ל ובמגרשים סמוכים לו .

העירייה דורשת ממנהל הפרויקט של משרד השיכון להעביר דו"ח סטטוס באופן דחוף שיבהיר את מהות הכשל ומידת השפעתו כל אזורים סמוכים ו/או אחרים.

בנוסף על מנהל הפרוייקט לוודא ביצוע באופן מיידי של כל הפעולות הנדרשות ע"י יועץ הבטיחות בכדי להסיר כל סכנה במקום ובסמוך אליו.

נמסר לנו כי מנהל הפרוייקט הוציא הנחיות לביצוע בדיקה יסודית ע"י כל היועצים הנדרשים."