ביצוע החלפת רשת חשופה לכבל חשמל שצפויה הייתה ביום חמישי 5/11/20 ברח' רמב"ם משעה 22:00 עד 05:00 נדחית בשל מגז האוויר הצפוי.
על מועד חדש לביצוע העבודה תמסר הודעה חדשה.