ההרשמה למשפחתונים של עיריית בית שמש המוכרים על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשנת הלימודים תשפ"ב על בסיס מקום פנוי תחל מיום ראשון , 9/5/2021, כז' אייר תשפ"א

גילאי הילדים

למשפחתון בעל סמל יתקבלו :

 • ילדים אשר נולדו החל מה- 1.1.2019
 • ביחס לילדים אשר קיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית- ילדים אשר נולדו החל מ- 1.9.2018.
 • ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.7.2017-31.12.2018 ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר כי הם              
 • "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במשפחתון.
 • ילדים אשר נולדו בין התאריכים  31.7.2017-31.12.2018 יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד.
 • יודגש, כי ילדים אלה לא יהיו זכאים להשתתפות בעלות שכר לימוד (תמיכה) ביחס לשהותם במשפחתון.
 • תינוקות מתחת לגיל שישה חודשים יתקבלו בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתית.
 •  בכל מקרה לא יתקבלו למשפחתון ולא יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת מבחני התמיכה ילדים מתחת לגיל שלושה חודשים.
 • שנה"ל תשפ"ב במגזר הכללי תיפתח בעז"ה בתאריך 1.9.2021 , כד' אלול תשפ"א.  

הליך הרשום:

 • יצירת קשר עם מנהלת המשפחתון, תיאום ביקור והתרשמות –חובה .
 • שליחת אימייל לרכת המשפחתון הכולל גיל הילד, כתובת ופרטי התקשרות.
 • לאחר אישור רשמי –באימייל חוזר של הרכזת יש למלא טופס בקשה בצרוף הקבלה על תשלום דמי רשום ושאר המסמכים.

תשלום דמי רשום בסך 133 ₪ באתר עיריית בית שמש ( שירותים בקליק - תשלומים-תשלומי רווחה-משפחתונים ) או במחלקת הגבייה, קניון נעימי בזמני קבלת הקהל.

חשוב להדגיש שאין לבצע תשלום דמי רשום למשפחתונים לפני מתן אישור רשמי מרכזת המשפחתון!

לשאלות ובירורים ניתן לפנות אלינו בדוא"ל inbalh6@gmail.com

מסמכים הנדרשים לצורך הרישום:

 1. צילום ספח של ת.ז בו כל בני המשפחה מופיעים.
 2. אישורי הכנסה של שני בני הזוג :תלוש שכר אחד מתוך שלושה חודשים אחרונים לחודשים (נובמבר-ינואר)/ אישור מעסיק אשור לימודים כולל שעות לימודים שבועיות וגובה המלגה /חזרה מחל"ד/ הורה עצמאי-דו"ח שומה ותצהיר / אימהות חד הוריות/שנת שבתון וכיו"ב.
 3. קבלה ממח' הגבייה על תשלום דמי ההרשמה בסך  133₪ .
 4. למשפחות המופנות דרך מחלקת הרווחה - אישור מאגף הרווחה מהען"ס המטפל.

לתשומת לב ההורים!

 • מצ"ב רשימת המשפחתונים עם המקומות הפנויים.
 • דמי הבטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד למשפחתון.
 • מבחני התמיכה לשנת הלימודים תשפ"ב, הסבר על אופן הרישום והגשות הבקשות לסבסוד שכר לימוד, דף זכויות הורים וכן מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים המתעדכן מעת לעת .
 • דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.

רשימת המטפלות:

שם מנהלת המשפחתון

כתובת

טלפון
גבעת שרת/ותיקה

יהודית מלכא

ארלוזרוב 42/2

052-7654464

רחל שרה פרץ

יקותיאל אדם 1

052-7142755

קריה החרדית

צביה מנדרזיצקי

חזון איש 30/10

050-4132026

הדסה רביב

חזון איש 30/13

02-9992693

צביה פישמן

חזון איש 10/10

02-9921880

פריידי גרומן

מהריל דיסקין 9/4

052-7601513

ממזרח שמש

שרה גרוסבארד

בן קסמא 9/6

050-4129790

מלכה לפה

בן קסמא 19

052-7165209

פרידמן רבקה

בן קסמא 1

052-7619785

חפציבה

 

 

יוכבד חשין

בן איש חי 46/12

052-7673070

הדסה כהן

בן איש חי 63

052-7636202

רמה א

יעל בוקובזה

נחל נחשון 5

054-8540703

אסתר דאנה

באר שבע 4

052-7176242

לוית-חן בנימין

נחל קישון 32/1

058-3210877

חני מליק

נחל מאור 21/5

052-7681818

אסתי רפופורט

נחל חבר 6/8

02-9990937

מירב נטף

נחל דולב 15

02-9972528

רמה ב

שיינא מאטל בערגער

הלל 21/4

052-7659320

רמה ג1

מרגלית אוחיון

ירמיהו הנביא 20

054-8433870

בת שבע אבוחצירא

עידו הנביא 4

058-3211336

שירה הכהן

ירמיהו הנביא 24

02-6514062

אילנית ציון

יונה בן אמיתי 13/4 

02-9910506

רוחמה רגינה

אחיה השילוני 24

052-7619113

תמר ליכטשטיין

ירמיהו הנביא 10

050-4123010

לאה אליהו

יואל הנביא 24

054-9242713

יוכבד כהן

חגי הנביא 11

054-8574712

רמה ד

יוכבד לוצקין

 

052-7128943

 

בברכת הצלחה, רכזות המשפחתונים.
ד"ר עליזה בלוך, ראש העיר
גב' גילה רונן, מנהלת אגף הרווחה
עו"ד רינה הולנדר, סגנית ראש העיר וממונה תיק רווחה
גב' דבורה ממן, מדר"צ –משפחתונים