לאור מאמצי העירייה להביא לשיפור מערך התחבורה העירוני, וכחלק מפעימה נוספת, בתאריך 9.1  (ז' שבט) יחל לפעול קו 21 שמסלולו יתחיל בשכונה ד'3 ויעבור כקו מהיר בג'1 וכן בג'2 ויסיים במסוף ג'2 וחזור. 

בנוסף, קו 18, שכיום נכנס לרחוב הארזים רק בדרכו ממסוף דרך החיים לכיוון מסוף הרכבת, יתחיל להיכנס גם בחזור לרחוב הארזים, בדרכו ממסוף הרכבת למסוף דרך החיים.

הוספות אלו מטרתם להביא לתפקוד גבוה של מערך התחבורה הציבורית בעיר בצורה יעילה ובטיחותית עבור כלל התושבים.