ממשיכים במהפכת חידוש פני העיר: המשך פיתוח כביש לוי אשכול.על מנת להמשיך ולפתח את הכביש בימים ראשון-שני הקרובים, 27-28.3.22 יבוצעו עבודות לילה במקטע שבין רח' בן קיסמא לרח' הרצוג. העבודות יתבצעו בין השעות 22:00-05:00.
ביום א' ייסגר המסלול מכיכר הרצוג לכיכר בן קיסמא (צד ימין מהפניה מהרצוג ללוי אשכול). ניתן יהיה להמשיך בנסיעה בכל שאר האזורים מסביב. 
ביום ב' ייסגר המסלול מכיכר בן קיסמא לכיוון כיכר הרצוג (הרמטי) כולל הכניסה מרח' חזון איש. 

אנו מאחלים לכל תושבי העיר נסיעה נעימה ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית.