בעקבות מעשה אלימות חמור שהתרחש אתמול כלפי מערך העבודה הסוציאלית בצפון הארץ הוחלט על ידי הנהלת ארגון העובדים העו"ס על צעדי הזדהות עם העו"ס ומחאה כנגד האלימות.

בעיר בית שמש תתקיים פעילויות העו"ס כסדרן למעט בין השעות 9:00-12:00 בהן לא תתקיים קבלת קהל זאת, כאמור, על פי החלטה משותפת של ארגון מנהלי הרווחה ברשויות המקומיות ואיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים.

עיריית בית שמש מביעה בהזדמנות זו ובכל יום תודה והערכה לעובדות ועובדי מערך הרווחה העירוני אשר עושים עבודתם נאמנה.