WhatsApp Image 2023-05-23 at 15.01.19.jpe

תרגיל 360 יוצא לדרך: העיר בית שמש נערכת לשעת חירום בחמישה ימים של תרגילים שונים בין התאריכים 27/05 עד 01/06. בימים אלה יתרגלו עובדי העירייה ותושבי העיר בניהול אגף חירום וביטחון בעירייה בשיתוף פיקוד העורף.

במסגרת התרגילים תורגש בעיר תנועה ערה של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, יוקמו עמדות הסברה לתושבים ובשיאו תופעל התרעת 'רעידת אדמה' ביישומון ובצופרי פיקוד העורף. בתאריך 1/6 בשעה 10:05

נערכים בשגרה - מוכנים בחירום!