וועדות ירוקות פועלות ב 20 בתי ספר בעיר

היחידה לאיכות הסביבה מפעילה תכנית להנחיית ועדות תלמידים ירוקות ב 20 בתי ספר ברחבי העיר


 

היחידה לאיכות הסביבה מפעילה תכנית להנחיית ועדות תלמידים ירוקות ב 20 בתי ספר ברחבי העיר. פעילות הועדות הירוקות עוזרת  להתנהלות מקיימת יותר הכוללת חסכון בחשמל ובמים, הפחתת פסולת, הפרדת פסולת ועוד


מאיר בלעיש ס. ראש היער והממונה על איכות הסביבה ואבי ברכה מנהל היחידה לאיכות הסביבה רואים חשיבות רבה בפעילות זו  שתביא לכך שיותר בתי ספר העיר יקבלו הסמכה כבתי ספר ירוקים.


בכל בית ספר יתקיים גם כינוס של צוות המורים למפגש של הכרות ולמידה של נושא הקיימות וכיצד ניתן ליישמו בבית הספר בסיוע ועדת התלמידים/ות.


בתי הספר שמשתתפים בתכנית מקבלים  הדרכה מקצועית המסייעת למורה המרכז/ת את וועדת התלמידים לעשות מגוון פעילויות בבית הספר שיובילו אותו להתנהלות מקיימת.


כל בית ספר מקים ועדת תלמידים ירוקה שתפעל במשך שנת הלימודים ומקיים מפגשים שבועיים של המורה המובילה וקבוצת המנהיגות לשם הקניית ידע, תכנון הפסקות פעילות, יום שיא, לוח קיר, והנחייה על הפעילות השוטפות. הנה דוגמאות לפעילויות שיכולים חברי הועדה לבצע בבית הספר: מעקב אחר ניהול חומרים בבית הספר- מחזור חומרים, חיסכון במשאבים, הפרדת פסולת. עדכון לוח קיר, ארגון הפסקות פעילות, ארגון ימי ניקיון ושילוב נושא הקיימות באירועים בית ספרים.                                                                                                                   


בהמשך השנה  יתקיימו  מפגשים עם  הנהגות ירוקות מבתי ספר אחרים   וכן  אירועי  שיא של קהילות בתי הספר והצגת התוצרים אותם הכינו ילדי הוועדות.
 

ועדה ירוקה בשובו