סיכום עונת הדברת היתושים ברשויות היחידה האזורית לאיכות הסביבה "שורק"

בית שמש, מטה יהודה, מבשרת ציון, אבו גוש


עם הירידה בטמפרטורות מסתיימת עונת דגירת היתושים.

במהלך שנת 2019 בצעה היחידה האזורית לאיכות הסביבה 39 ימי ניטור של  יתושים.

בית שמש  12 ימי ניטור, מטה יהודה  13,   מבשרת  7,  אבו גוש  7

ימי ניטור כוללים ניטור במוקדי מים קבועים ברחבי הרשות – מעיינות, נחלים, ערוצי נחלים ומקורות מים עומדים. 

היחידה האזורית לאיכות הסביבה שבראשה אבי ברכה, ביצעה את הניטורים בכארבעים מוקדים קבועים וכן במוקדים מזדמנים. כל ניטור כלל בדיקה האם נמצאים יתושים או זחלי יתושים במקום ורמת הנגיעות.

תוצאות הניטור הועברו באופן סדיר לאגפים ולמחלקות התברואה המטפלים בהדברה ברשויות.

מחלקות התברואה בשיתוף פעולה עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה מפעילות קבלן או עובד רשות שהוא מדביר מוסמך המבצע הדברה מקצועית בהתאם לממצאים. הניטורים מהווים למעשה  פיקוח על עבודת המדביר. המדביר מבצע הדברה בחומרי הדברה ידידותיים לסביבה, חומרי ההדברה פוגעים בזחלי היתושים שנמצאים במקורות המים, מטרת ההדברה למזער את מטרד היתושים למינימום, לא ניתן למנוע במאת האחוזים נוכחות של יתושים.

בנוסף מבוצעת הדברה ביולוגית : בחודש מאי  פיזרה המועצה האזורית מטה יהודה  6,500  דגיגים בערוץ נחל שורק, הדגים מתרבים ומספרם מגיע לקראת סוף העונה לכדי עשרות אלפי דגים.  הם מתרבים באופן טבעי ומהווים אויב טבעי ליתושים, הדגים  מגיעים לכל נקודות המים כולל נקודות שהגישה אליהם קשה במיוחד עקב סבך של צמחים  וטורפים את זחלי היתושים אחרי ההטלה וכך מונעים את התפתחות היתושים ואת התרבותם.

מכוון שהיתוש אינו יודע גבולות ויכול לעוף למרחקים,  הטיפול הינו אזורי.

בבדיקות מעבדה שבוצעו במהלך חודש אוגוסט נמצא נגיף קדחת הנילוס ביתושים בוגרים בערוץ נחל שורק . בעקבות כך היחידה בצעה תגבור של ניטורים וכן יצאה הודעה מסודרת לתושבים ולמזכירויות היישובים להנחות את התושבים איך להתנהג, להתמגן ולייבש מקורות מים.

תודה לממונים על היחידה בכול הרשויות שאפשרו את הסיוע והמשאבים הנדרשים לשם כך– צבי ווליצקי, בני אלירז, משה סויסה, שי בנימין וסלים ג'בר.

ניתן לסכם את העונה ולומר, שלמרות החורף הגשום שהיה השנה והתרבות מקורות המים, פיזור הדגים שמהווים אויב טבעי לזחלי היתושים, בשילוב הניטור של היחידה וההדברות, הניבו תוצאות טובות  עם מטרד מינימאלי לתושבי האזור כולו. 

בעז מנטר יתושים