מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' נב/18 לתפקיד מנהל אגף לשירותים חברתיים חיצוני 18/11/2018 29/11/2018

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
התקשריות עם החברה לממשק וכלכלה 21/08/2018 31/12/2018

עבור לארכיון המכרזים