מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
דרושים- עובדי ניקיון פומבי 03/09/2018 03/11/2018

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
ועדת השלושה -החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח למכרז ביצוע תוספת פיר, מעלית ונגישות בבית יעקב ב.צ-3 22/08/2018 22/09/2018
התקשריות עם החברה לממשק וכלכלה 21/08/2018 31/12/2018

עבור לארכיון המכרזים