מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' נו/ 18 – נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 19/08/2018 30/08/2018
מכרז מס' נז/ 18 – פסיכולוג/ית חינוכי/ית פנימי 19/08/2018 30/08/2018
מכרז מס' נח/ 18 – פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 19/08/2018 30/08/2018

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרס מס' 26/18 לאספקה והתקנה עמודי תאורה ופנסי לד לתאורת רחובות בעיר פומבי 16/08/2018 30/08/2018
מכרז מס' 27/2018: גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים פומבי 16/08/2018 13/09/2018
מכרז מס' 26/18: אספקה והתקנה עמודי תאורה ופנסי לד לתאורת רחובות בעיר פומבי 16/08/2018 30/08/2018
ועדת השלושה - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז צהרונים לילדים 01/07/2018 01/09/2018

עבור לארכיון המכרזים