מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

> למילוי טופס מקוון בקשה למשרה פנויה לחצו כאן 

 

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' עה/19 -מנהל מחלקת בטחון מוסדות חינוך מכרז פנימי פנימי 22/07/2019 30/07/2019
מכרז מס' קיב/19 – מדריך/ה רחוב מכרז פנימי פנימי 22/07/2019 30/07/2019
מכרז פנימי מס' קיג/19 – מדריך/ה מוגנות למוסדות חינוך מכרז פנימי פנימי 22/07/2019 30/07/2019

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' 20/19: הפעלת פרוייקט לקדום תלמידים בבתי ספר עם קשיי למידה וקשיים רגשיים 11/07/2019 25/07/2019
ייעול וניטור תהליכי איסוף אשפה מכרז מס' 19/2019 פומבי 23/06/2019 30/07/2019
התקשריות עם החברה לממשק וכלכלה 21/08/2018 31/12/2025

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
שיתופי פעולה לפעולות תרבות ופנאי- מחלקת ח"ן חרדי 12/03/2019

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
לעיריית בית שמש דרושים סטודנטים לעבודה זמנית 21/07/2019 31/10/2019
דרושים עובדים למשרת חונך קב"ס. 15/07/2019 15/08/2019
דרושים מלווים להסעות ירושלים- בית שמש והסביבה 26/06/2019 31/07/2019

דרושים בעיר

השירות ניתן כשירות לציבור ואין העירייה אחראית לתוכן המודעה או לכל נושא הקשור בהעסקה.

דרושים בעיר
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
ארומה 09/07/2019 09/08/2019
חברת יוסן בע"מ 09/07/2019 09/08/2019

עבור לארכיון המכרזים