מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

> למילוי טופס מקוון בקשה למשרה פנויה לחצו כאן 

 

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז חיצוני מס' כט/20 – מנהל מחלקת תנועה ותחבורה - הוארך חיצוני 15/03/2020 22/04/2020

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
שיתופי פעולה לפעולות תרבות ופנאי 26/09/2019
שיתופי פעולה לפעולות תרבות ופנאי- מחלקת ח"ן חרדי 12/03/2019

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 12/2020 לבחירת גורם לניהול והפעלת שני בתי ספר על יסודיים- אמי"ת "דביר" ואמי"ת שחר פומבי 11/03/2020 20/04/2020
מכרז פומבי מס' 11/2020 לבחירת גורם לניהול והפעלת שני בתי ספר על יסודיים- "ברנקו אתגרי" ו"ברנקו וייס" פומבי 11/03/2020 20/04/2020
מכרז פומבי מס' 14/2020 לבחירת גורם לניהול והפעלת שני בתי ספר על יסודיים- "שעלי תורה" גילה" פומבי 11/03/2020 20/04/2020
מכרז פומבי מס' 13/2020 לבחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי "אולפנת נגה" פומבי 11/03/2020 20/04/2020
התקשריות עם החברה לממשק וכלכלה 21/08/2018 31/12/2025

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

דרושים בעיר

השירות ניתן כשירות לציבור ואין העירייה אחראית לתוכן המודעה או לכל נושא הקשור בהעסקה.

דרושים בעיר
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

עבור לארכיון המכרזים