מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' טו/19 – עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער- נוער עולה יוצא אתיופיה פנימי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' טז/19 – עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער פנימי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' יד/19 – עובד/ת חינוך טיפול מניעת נשירה פנימי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' יז/19 – עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער לנערות מהמגזר החרדי פנימי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' יח/19 – רכז/ת תחומי ליבה בקידום נוער פנימי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' יט/19 – עובד קידום נוער בסיכון תכנית חיבורים פנימי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' סג/ 18 – מנהל/ת אדמיניסטרטיבי - הארכה חיצוני 09/01/2019 21/01/2019
מכרז חיצוני מס א19 – מפקח תכנון ובניה חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס ב19 – רכז תעשיות ושפכים חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס ג19 –נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס ד19 – רכז תעשיות ותשתיות חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס' ה/19 - מנהל מחלקת החינוך העל יסודי חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס' ו/19 - מנהל מחלקת צרכים מיוחדים חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס ז19 – מנהל יחידת קב"סים חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס ט/19 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס' מו/18 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי- תיקון והארכה חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס מח/18 – מדריך/ה מוגנות לבתי ספר מהמגזר הכללי- הארכה חיצוני 06/01/2019 17/01/2019

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' 1/2019: הפעלת מועדונית שיקומית לילדים, מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם פומבי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז 2/19: מועדונית גיל הרך 10/01/2019 21/01/2019
התקשריות עם החברה לממשק וכלכלה 21/08/2018 31/12/2025

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

עבור לארכיון המכרזים