מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

> למילוי טופס מקוון בקשה למשרה פנויה לחצו כאן 

 

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' קנח/ 19 – מנהל אגף ניהול ההון האנושי ברשות המקומית מכרז פנימי פנימי 28/11/2019 08/12/2019
מכרז מס' קסה/ 19 – מזכירת מחלקת ספורט מכרז פנימי פנימי 28/11/2019 08/12/2019
מכרז מס' קסו/ 19 – מזכיר/ת אגף תרבות וספורט מכרז פנימי פנימי 28/11/2019 08/12/2019
מכרז מס' קעט/ 19 – עובד/ת סמך מקצועי למרכז קשר הורים וילדים מכרז פנימי פנימי 26/11/2019 05/12/2019
מכרז מס' קפ/ 19 – עובד נוער וצעירים תכנית יתד מכרז פנימי פנימי 26/11/2019 05/12/2019
מכרז מס' קס/ 19 – מפקח תכנון ובניה חיצוני 25/11/2019 12/12/2019
מכרז מס' קסז/ 19 – מנהל תחום חברה וקהילה במינהלת התחדשות עירונית חיצוני 25/11/2019 12/12/2019
מכרז מס' קע/ 19 – פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 25/11/2019 12/12/2019
מכרז מס' קנו/ 19 – מפקח רישוי עסקים ברשות מכרז פנימי פנימי 24/11/2019 02/12/2019
מכרז מס' קסא/ 19 – קצין בטחון מוסדות החינוך מכרז פנימי פנימי 24/11/2019 02/12/2019
מכרז מס' קסח/ 19 – מנהל מדור מכרזי כח אדם מכרז פנימי פנימי 24/11/2019 02/12/2019
מכרז מס' קעא/ 19 – מנהל מדור מחזור מכרז פנימי פנימי 24/11/2019 02/12/2019
מכרז מס' קעב/ 19 – מנהל מדור מים וביוב מכרז פנימי פנימי 24/11/2019 02/12/2019
מכרז מס' קנה/ 19 – מנהל/ת מחלקת בניה ציבורית ומוסדות חינוך - הוארך חיצוני 17/11/2019 12/12/2019
מכרז מס' קסב/ 19 – מנהל תחום תכנון במינהלת התחדשות עירונית חיצוני 17/11/2019 28/11/2019
מכרז מס' קנד/19 – אחראי GIS מכרז פנימי פנימי 30/10/2019 07/11/2019
מכרז מס' קמו/19 – עובדת קידום נוער בסיכון מתאמת מגזר בקידום נוער – רכזת השכלה נערות מגזר דת"ל/חרדי חיצוני 07/10/2019 07/11/2019
מכרז חיצוני מס' קנג/19 –נהג משאית מנוף ודחס מעל 15 טון חיצוני 07/10/2019 07/11/2019
מכרז מס' קמה/19 – עובד קידום נוער בסיכון תכנית חיבורים חיצוני 26/09/2019 29/10/2019
מכרז מס' קמז/19 – מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חיצוני 26/09/2019 29/10/2019
מכרז מס' קנב/19 -עו"ס שיקום (צרכים מיוחדים) חיצוני 26/09/2019 29/10/2019
מכרז מס' קמט/19 – פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 26/09/2019 29/10/2019
מכרז מס' קלד/19 -עו"ס משפחה חיצוני 16/09/2019 29/09/2019
מכרז מס' קלה/19 -עו"ס לחוק הנוער חיצוני 16/09/2019 29/09/2019
מכרז מס' קלו/19 -עו"ס לחוק הנוער חיצוני 16/09/2019 29/09/2019
מכרז מס' קלז/19 -עו"ס משפחה למגזר החרדי חיצוני 16/09/2019 29/09/2019
מכרז חיצוני מס' קלח/19 – מפקח וטרינרי חיצוני 16/09/2019 29/09/2019
מכרז מס' קכה/19 מנהל אגף בינוי ותשתיות חיצוני 15/09/2019 26/09/2019
מכרז מס' קלט/19 -רכז/ת משפחתונים חיצוני 15/09/2019 26/09/2019
מכרז מס' קמ/19 – פקח סביבתי חיצוני 15/09/2019 26/09/2019
מכרז מס' קמא/19 -עו"ס טיפול אלימות ילדים חיצוני 15/09/2019 26/09/2019
מכרז מס' קמד/19 – מזכיר/ה במרכז פסגה חיצוני 15/09/2019 26/09/2019
מכרז מס' קמח/19 – עובדת ח"ט בקידום נוער נערות מגזר דת"ל/חרדי חיצוני 15/09/2019 26/09/2019
מכרז מס' קנ/19 -שמאי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיצוני 15/09/2019 26/09/2019
מכרז מס' קנא/19 – מהנדס העיר חיצוני 08/09/2019 19/09/2019
מכרז מס' קמב/19 -קניין מכרז פנימי פנימי 08/09/2019 16/09/2019
מכרז חיצוני מס' קנא/19 – מהנדס העיר- הארכה חיצוני 08/09/2019 26/09/2019
מכרז מס' קמג/19 – פקח חניה וחוקי עזר מכרז פנימי פנימי 05/09/2019 15/09/2019
מכרז מס' קכד/19 – מלווה הסעות חיצוני 01/09/2019 12/09/2019
מכרז מס' קיט/19 – מנהל/ת מחלקת בניה ציבורית ומוסדות חינוך הארכה חיצוני 25/08/2019 08/09/2019
מכרז מס' קכ/19 – ממונה על בטיחות וגיהות תיקון והארכה חיצוני 25/08/2019 08/09/2019
מכרז מס' לז/19 – מזכיר/ה במרכז פסגה מכרז פנימי פנימי 25/08/2019 02/09/2019
מכרז מס' מח/19 – עובד קידום נוער בסיכון תכנית חיבורים מכרז פנימי פנימי 25/08/2019 02/09/2019
מכרז מס' קכו/19 – עובדת קידום נוער בסיכון מתאמת מגזר בקידום נוער – רכזת השכלה נערות מגזר דת"ל/חרדי מכרז פנימי פנימי 25/08/2019 02/09/2019
מכרז מס' קכז/19 – עובדת ח"ט בקידום נוער נערות מגזר דת"ל/חרדי מכרז פנימי פנימי 25/08/2019 02/09/2019
מכרז מס' קכח/19 – מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 מכרז פנימי פנימי 25/08/2019 02/09/2019
מכרז מס' קכט/19 – קצין בטחון מוסדות החינוך מכרז פנימי פנימי 25/08/2019 02/09/2019
מכרז מס' קלג/19 -שמאי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מכרז פנימי פנימי 25/08/2019 02/09/2019
מכרז מס' קכב/19 – מדריך/ה רחוב חיצוני 11/08/2019 22/08/2019
מכרז מס' קכג/19 – מדריך/ה מוגנות למוסדות חינוך חיצוני 11/08/2019 22/08/2019
מכרז מס' קכא/19 – תברואן מוסמך חיצוני 29/07/2019 15/08/2019
מכרז מס' ק/19 -עו"ס שיקום (צרכים מיוחדים)- הארכה חיצוני 28/07/2019 08/08/2019
מכרז מס' קטו/19 -עו"ס טיפול אלימות ילדים חיצוני 28/07/2019 08/08/2019
מכרז מס' קטז/19 -עו"ס מניעת אלימות במשפחה חיצוני 28/07/2019 08/08/2019
מכרז מס' קיד/19 -מרכז נושא משפחות במשבר ובסיכון חיצוני 28/07/2019 08/08/2019
מכרז מס' קיז/19 -מרכז מדור אזרחים ותיקים חיצוני 28/07/2019 08/08/2019
מכרז מס' קיח/19 – ספרן בספריה העירונית חיצוני 28/07/2019 08/08/2019
מכרז מס' פא/19 – מנהל התנדבות רשותי בחינוך- תיקון למכרז מכרז פנימי פנימי 24/07/2019 01/08/2019
מכרז מס' עה/19 -מנהל מחלקת בטחון מוסדות חינוך מכרז פנימי פנימי 22/07/2019 30/07/2019
מכרז מס' קיב/19 – מדריך/ה רחוב מכרז פנימי פנימי 22/07/2019 30/07/2019
מכרז מס' קיג/19 – מדריך/ה מוגנות למוסדות חינוך מכרז פנימי פנימי 22/07/2019 30/07/2019
מכרז חיצוני מס' קי/19 – פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 04/07/2019 18/07/2019
מכרז חיצוני מס' קיא/19 – פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 04/07/2019 18/07/2019
מכרז מס' קח19- פקיד גביה מכרז פנימי פנימי 30/06/2019 08/07/2019
מכרז מס' עג/19 -מדריך טיפולי למוסד מטר"א חיצוני 23/06/2019 04/07/2019
מכרז מס' פג/19 -רכז לתכנית לקידום צעירים בסיכון בתחום התעסוקה חיצוני 23/06/2019 04/07/2019
מכרז מס' פד/19 -מרכז מדור אזרחים ותיקים חיצוני 23/06/2019 04/07/2019
מכרז מס' פז/19 -רכז/ת משפחתונים חיצוני 23/06/2019 04/07/2019
מכרז מס' קד/19 – מדריך- ראש צוות חיצוני 23/06/2019 04/07/2019
מכרז מס' עא/19 -עו"ס משפחה- תכנית "נושמים לרווחה"- הארכה חיצוני 23/06/2019 04/07/2019
מכרז מס' עב/19 – עובד/ת שכונתי/ת עולים- הארכה חיצוני 23/06/2019 04/07/2019
מכרז מס' פב/19 -עו"ס מניעת אלימות במשפחה- הארכה חיצוני 23/06/2019 04/07/2019
מכרז מס' עד/19 – מרכז מתנדבים ברשות מקומית מכרז פנימי פנימי 16/06/2019 25/06/2019
מכרז מס' פה/19 -עו"ס לחוק הנוער מכרז פנימי פנימי 16/06/2019 25/06/2019
מכרז מס' פח/19 -מגשר בפנימיות עולים מכרז פנימי פנימי 16/06/2019 25/06/2019
מכרז מס' קה/19 – ממונה על בטיחות וגיהות מכרז פנימי פנימי 16/06/2019 25/06/2019
מכרז מס' קט/19 – תברואן מוסמך מכרז פנימי פנימי 16/06/2019 25/06/2019
מכרז מס' קו/19 – מנהל/ת פרויקטים קהילתיים ברווחה חיצוני 16/06/2019 04/07/2019
מכרז מס' קז/19 – רכז תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית חיצוני 16/06/2019 30/06/2019
מכרז מס' קב/19 – מנהל מינהלת התחדשות עירונית חיצוני 13/06/2019 27/06/2019
מכרז מס' ע/19 – מזכיר/ה לועדות החלטה מכרז פנימי פנימי 10/06/2019 20/06/2019
מכרז מס' צה/19 - מנהל מחלקת רווחה חינוכית חיצוני 02/06/2019 16/06/2019
מכרז מס' צו/19 – עובד חינוך טיפול מניעת נשירה (מגזר חרדי בנים) חיצוני 02/06/2019 16/06/2019
מכרז מס' צח/19 -עו"ס משפחה למגזר החרדי חיצוני 02/06/2019 16/06/2019
מכרז מס' צט/19 -עו"ס משפחה למגזר החרדי חיצוני 02/06/2019 16/06/2019
מכרז מס' ק/19 -עו"ס שיקום (צרכים מיוחדים) חיצוני 02/06/2019 16/06/2019
תיקון והארכה למכרז צד/19 מנהל מחלקת רישוי הבניה מכרז פנימי פנימי 02/06/2019 06/06/2019
מכרז מס' קא/19 – מנהל/ת פרויקטים קהילתיים ברווחה מכרז פנימי פנימי 23/05/2019 03/06/2019
מכרז חיצוני מס' עח/19 – מזכיר/ה בית ספר חיצוני 19/05/2019 30/05/2019
מכרז חיצוני מס' צ/19 – בקר רישוי בניה חיצוני 19/05/2019 30/05/2019
מכרז חיצוני מס' צא/19 – מפקח תכנון ובניה חיצוני 19/05/2019 30/05/2019
מכרז חיצוני מס' צב/19 – מנהל/ת מחלקת בניה ציבורית ומוסדות חינוך חיצוני 19/05/2019 30/05/2019
מכרז חיצוני מס' צג/19 – מנהל/ת מחלקת כבישים ותשתיות חיצוני 19/05/2019 30/05/2019
מכרז חיצוני מס' צד/19 – מנהל/ת מחלקת רישוי הבניה חיצוני 19/05/2019 30/05/2019
מכרז מס' פט/19 – מנהל מינהלת התחדשות עירונית מכרז פנימי פנימי 14/05/2019 23/05/2019
מכרז מס' מא/19 -עו"ס/ית משפחה - תיקון והארכה חיצוני 13/05/2019 29/05/2019
מכרז מס' סא/19 - עו"ס טיפול אלימות ילדים - הארכה חיצוני 13/05/2019 29/05/2019
מכרז מס' סח/19 -מנהל אגף בינוי ותשתיות חיצוני 13/05/2019 29/05/2019
מכרז מס' עא/19 - עו"ס משפחה - תכנית "נושמים לרווחה" חיצוני 13/05/2019 29/05/2019
מכרז מס' עב/19 – עובד/ת שכונתי/ת עולים חיצוני 13/05/2019 29/05/2019
מכרז מס' עט/19 – פקח סביבתי חיצוני 13/05/2019 29/05/2019
מכרז מס' פ/19 – מפקח וטרינרי חיצוני 13/05/2019 29/05/2019
מכרז מס' פב/19 -עו"ס מניעת אלימות במשפחה חיצוני 13/05/2019 29/05/2019
מכרז מס' עז/ 19 – ספרן בספריה העירונית מכרז פנימי פנימי 12/05/2019 20/05/2019
מכרז פומבי מס' 91/7 לתפקיד מנהל/ת אזור תעשייה פומבי 05/05/2019 15/05/2019
לאגף החינוך דרוש רכז עבור תכנית שילובים 01/05/2019 31/05/2019
לאגף החינוך דרושים מגשרים דוברי שפות אנגלית/ רוסית/ צרפתית 01/05/2019 31/05/2019
מכרז מס' מג/19 – עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער (מגזר כללי) חיצוני 18/04/2019 02/05/2019
מכרז מס' מד/19 – עובד/ת חינוך טיפול מניעת נשירה (מגזר חרדי בנים) חיצוני 18/04/2019 02/05/2019
מכרז מס' סט/19 – מנהל מחלקת קשרי ממשל ומיצוי משאבים חיצוני 18/04/2019 02/05/2019
מכרז מס' מה/19 – עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער- נוער עולה יוצא אתיופיה חיצוני 18/04/2019 02/05/2019
מכרז -פנימי- מס' כח/19 - מנהל מחלקת רווחה חינוכית - תיקון מכרז פנימי 07/04/2019 15/04/2019
מכרז מס' לב/19 – מדריך- ראש צוות- הארכה חיצוני 01/04/2019 11/04/2019
מכרז -פנימי- מס' סו/19 – מזכיר/ה בלשכת ראש הרשות פנימי 31/03/2019 08/04/2019
מכרז -פנימי- מס' סז/19 – פקח מערך השירותים הווטרינריים פנימי 31/03/2019 08/04/2019
מכרז מס' כט/19 – מנהל מחלקת קשרי ממשל ומיצוי משאבים פנימי 20/03/2019 28/03/2019
מכרז מס' סה/19 -מנהל אגף בינוי ותשתיות פנימי 20/03/2019 28/03/2019
מכרז מס' מט/19 – רכז מעורבות חברתית חיצוני 17/03/2019 01/04/2019
מכרז מס' נא/19 – רכז רשותי תכנית ניצנים חיצוני 17/03/2019 01/04/2019
מכרז מס' נב/19 - מנהל המחלקה לפניות הציבור חיצוני 17/03/2019 01/04/2019
מכרז מס' נז/19 – עובד/ת שכונתי/ת עולים חיצוני 17/03/2019 01/04/2019
מכרז מס' נח/19 -עו"ס משפחה- תכנית "נושמים לרווחה" חיצוני 17/03/2019 01/04/2019
מכרז מס' ס/19 -עו"ס נוער עבור מוקד מטר"א חיצוני 17/03/2019 01/04/2019
מכרז מס' סא/19 -עו"ס טיפול אלימות ילדים חיצוני 17/03/2019 01/04/2019
מכרז מס' סב/19 -מדריך טיפולי למוסד מטר"א חיצוני 17/03/2019 01/04/2019
מכרז מס' סג/19 -מדריך טיפולי למוסד מטר"א חיצוני 17/03/2019 01/04/2019
מכרז מס' נה/19 – מזכיר/ה בית ספר פנימי 13/03/2019 21/03/2019
מכרז מס' נו/19 – עובד סוציאלי לזקן פנימי 13/03/2019 21/03/2019
מכרז מס' נט/19 – מזכיר/ה לועדות החלטה פנימי 13/03/2019 21/03/2019
מכרז מס' סד/19 – רכז/ת רשותי משפחתונים פנימי 13/03/2019 21/03/2019
מכרז חיצוני מס' נג/19 – מנהל המחלקה לפיתוח כלכלי חיצוני 07/03/2019 21/03/2019
מכרז מס' נ/19 – מנהל מינהל תפעול חיצוני 04/03/2019 21/03/2019
מכרז מס' כז/19: פקח סביבתי חיצוני 24/02/2019 07/03/2019
מכרז מס' לט/19: ספרן בספריה העירונית חיצוני 24/02/2019 07/03/2019
מכרז מס' מ/19: פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 24/02/2019 07/03/2019
מכרז מס' מא/19: עו"ס/ית משפחה חיצוני 24/02/2019 07/03/2019
מכרז מס' מב/19: עו"ס מרכז קשר חיצוני 24/02/2019 07/03/2019
מכרז מס' לא/19: מנהל המחלקה לפיתוח כלכלי פנימי 21/02/2019 03/03/2019
מכרז מס' כד/19 - מנהל המחלקה לפניות הציבור פנימי 21/02/2019 03/03/2019
מכרז מס' כה/19 – דובר הרשות המקומית חיצוני 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' כו/19 – ראש מנהל חינוך וקהילה חיצוני 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' לב/19 – מדריך- ראש צוות חיצוני 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' לג/19 – עו"ס לעניין סדרי דין חיצוני 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' לד/19 – עו"ס נפגעות תקיפות מיניות חיצוני 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' לה/19 -מרכז נושא משפחות במשבר ובסיכון חיצוני 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' לו/19 -מרכז נושא שיקום פנימי 17/02/2019 04/03/2019
מכרז מס' כב/19 -מרכז נושא משפחות במשבר ובסיכון פנימי 31/01/2019 11/02/2019
מכרז מס' כא/19 -עו"ס תכנית מעטפת פנימי 31/01/2019 11/02/2019
מכרז מס' כ/19 – מזכיר/ה בלשכת ראש הרשות חיצוני 20/01/2019 31/01/2019
מכרז מס' טו/19 – עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער- נוער עולה יוצא אתיופיה פנימי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' טז/19 – עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער פנימי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' יד/19 – עובד/ת חינוך טיפול מניעת נשירה פנימי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' יז/19 – עובד/ת חינוך טיפול בקידום נוער לנערות מהמגזר החרדי פנימי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' יח/19 – רכז/ת תחומי ליבה בקידום נוער פנימי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' יט/19 – עובד קידום נוער בסיכון תכנית חיבורים פנימי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' סג/ 18 – מנהל/ת אדמיניסטרטיבי - הארכה חיצוני 09/01/2019 21/01/2019
מכרז מס' ח/19 – פקח חניה וחוקי עזר פנימי 07/01/2019 15/01/2019
מכרז חיצוני מס א19 – מפקח תכנון ובניה חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס ב19 – רכז תעשיות ושפכים חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס ג19 –נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס ד19 – רכז תעשיות ותשתיות חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס' ה/19 - מנהל מחלקת החינוך העל יסודי חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס' ו/19 - מנהל מחלקת צרכים מיוחדים חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס ז19 – מנהל יחידת קב"סים חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס ט/19 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס' מו/18 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי- תיקון והארכה חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז חיצוני מס מח/18 – מדריך/ה מוגנות לבתי ספר מהמגזר הכללי- הארכה חיצוני 06/01/2019 17/01/2019
מכרז מס' יא/ 19 – סייע/ת בגני ילדים פנימי 01/01/2019 10/01/2019
מכרז מס' יב/ 19 – רכז/ת מועדוניות פנימי 01/01/2019 10/01/2019
מכרז מס' יג/ 19 – רכז רשותי תכנית ניצנים פנימי 01/01/2019 10/01/2019
מכרז 31/18: קול קורא לקבלת שירותים של אח/ות מוסמכ/ת 20/12/2018 30/12/2018
מכרז 30/18: קול קורא לקבלת שירותים של פסיכולוג/ית חינוכי/ת 20/12/2018 30/12/2018
מכרז מס' צה/ 18 - מנהל מחלקת בטחון מוסדות חינוך פנימי 13/12/2018 23/12/2018
מכרז חיצוני מס' סז/18 - מנהל מחלקת החינוך העל יסודי - הועבר למכרז פנימי חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' סח/18 - מנהל מחלקת צרכים מיוחדים - הועבר למכרז פנימי חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' סט/18 - מנהל אגף שפ"ע ברשות חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' ע/18 – מהנדס העיר חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' עא/18 – מהנדס דרכים, תשתיות ומבני ציבור חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' עב/18 – מנהל מחלקת הסעים - מבוטל חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' עג/18 – סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' עד/18 – פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז חיצוני מס' עה/18 – מזכיר/ה בלשכת ראש הרשות - הועבר למכרז פנימי חיצוני 02/12/2018 13/12/2018
מכרז פנימי מס' עו/18 - מזכיר/ה בלשכת ראש הרשות פנימי 02/12/2018 10/12/2018
מכרז פנימי מס' עח/18 - מנהל מחלקת החינוך העל יסודי פנימי 02/12/2018 13/12/2018
מכרז פנימי מס' עט/18 - מנהל מחלקת צרכים מיוחדים פנימי 02/12/2018 13/12/2018
מכרז מס' נב/18 לתפקיד מנהל אגף לשירותים חברתיים חיצוני 18/11/2018 29/11/2018
מכרז מס' סג/18 – מנהל/ת אדמיניסטרטיבי חיצוני 14/10/2018 25/10/2018
מכרז מס' סא/18 – רכז מעורבות חברתית פנימי 14/10/2018 25/10/2018
מכרז מס' סד/18 – עובד קידום נוער בסיכון לנערים/רות מנותקים/ות מהמגזר הכללי חיצוני 14/10/2018 01/11/2018
מכרז מס' סו/18 – מפקח תכנון ובניה חיצוני 14/10/2018 01/11/2018
מכרז מס' סה/18 – עובדת קידום נוער בסיכון לנערות מהמגזר החרדי חיצוני 14/10/2018 01/11/2018
דרושים- עובדי ניקיון פומבי 03/09/2018 03/11/2018
קול קורא להפעלת תוכנית "אמץ תלמיד" בית שמש 23/08/2018 04/09/2018
עובד קידום נוער בסיכון לנערים/רות מנותקים/ות מהמגזר הכללי פנימי 22/08/2018 30/08/2018
עובדת קידום נוער בסיכון לנערות מהמגזר החרדי פנימי 22/08/2018 30/08/2018
מפקח תכנון ובניה פנימי 22/08/2018 30/08/2018
מכרז מס' נו/ 18 – נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 19/08/2018 30/08/2018
מכרז מס' נז/ 18 – פסיכולוג/ית חינוכי/ית פנימי 19/08/2018 30/08/2018
מכרז מס' נח/ 18 – פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 19/08/2018 30/08/2018
מכרז פנימי מס' נה/18 – מרכז/ת נושא ועדת החלטה פנימי 01/08/2018 15/08/2018
מכרז חיצוני מס' מג/18 – עו"ס ביחידה לסדרי דין/ פקיד סעד לסדרי דין- הארכה חיצוני 29/07/2018 09/08/2018
מכרז חיצוני מס' נג/18 – מלווה הסעות חיצוני 29/07/2018 09/08/2018
מכרז חיצוני מס' נד/18 – מדריך- ראש צוות חיצוני 29/07/2018 09/08/2018
מכרז חיצוני מס' כז/18 לתפקיד מנהל מחלקת הסעים - הארכה חיצוני 22/07/2018 31/07/2018
מכרז חיצוני מס' ל/18 – פרויקטור לעידוד עליה מארצות דוברות אנגלית חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' לא/18 – פרויקטור לעידוד עליה מארצות דוברות צרפתית חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' לב/18 – פרויקטור כללי לעידוד עליה חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' לג/18 – רכז תכנון, קיימות ואקולוגיה חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' לד/18 – רכז תעשיות ותשתיות חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' לה/18 – פקח סביבתי חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' מט/18 – מנהל/ת אדמיניסטרטיבי חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' נ/18 – רכז חינוך תרבות וספורט חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' נא/18 – רכז רווחה בריאות ותעסוקה חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' לו/18 –נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 24/06/2018 05/07/2018
מכרז חיצוני מס' לז/18 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 24/06/2018 05/07/2018
מכרז חיצוני מס' לח/18 – מרכז/ת נושא ועדת החלטה חיצוני 24/06/2018 05/07/2018
מכרז חיצוני מס' לט/18 – עו"ס משפחה חיצוני 24/06/2018 05/07/2018
מכרז חיצוני מס' מ/18 -עובד סוציאלי לזקן חיצוני 24/06/2018 05/07/2018
מכרז פנימי מס' מא/18 – עו"ס משפחה במרכז למניעת אלימות פנימי 24/06/2018 05/07/2018
מכרז פנימי מס' מב/18 – עו"ס נפגעות תקיפות מיניות פנימי 24/06/2018 05/07/2018
מכרז חיצוני מס' מג/18 – עו"ס ביחידה לסדרי דין/ פקיד סעד לסדרי דין חיצוני 24/06/2018 05/07/2018
מכרז חיצוני מס' מד/18 – מרכז מתנדבים ברשות מקומית חיצוני 24/06/2018 05/07/2018
מכרז חיצוני מס' מה/18 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי חיצוני 24/06/2018 05/07/2018
מכרז חיצוני מס' מו/18 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי חיצוני 24/06/2018 05/07/2018
מכרז חיצוני מס' מז/18 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי חיצוני 24/06/2018 05/07/2018
מכרז חיצוני מס' מח/18 – מדריך/ה מוגנות לבתי ספר מהמגזר הכללי חיצוני 24/06/2018 05/07/2018
תשובות לשאלות והבהרות למכרז פומבי מס' 2018/2 לאספקת דלקים מסוג 95 אוקטן וסולר לתחבורה עיריית בית שמש 31/05/2018 30/06/2018
מכרז חיצוני מס' כה/18 - לתפקיד עו"ס נערה במצוקה חיצוני 21/05/2018 03/06/2018
מכרז חיצוני מס' כט/18 לתפקיד מדריך - ראש צוות חיצוני 21/05/2018 03/06/2018
מכרז מס' 17/18 לאספקה,התקנה ואחזקה של מדפסות משולבות לעיריית בית שמש פומבי 26/04/2018 14/05/2018
מכרז פומבי מס' 2/18 לאספקת שירותי אספקת דלקים פומבי 26/04/2018 22/05/2018
מכרז מס' 16/2018 לביצוע עבודות אחזקת ותפעול תחנת המעבר לפסולת ושינוע הפסולת מתחנת המעבר לאחר הסילוק פומבי 26/04/2018 10/05/2018
מכרז פנימי מס' כג/18 לתפקיד רכז רישוי עסקים - תיקון והארכה פנימי 25/04/2018 01/05/2018
מכרז חיצוני מס' כ/18 לתפקיד מדריך-ראש צוות חיצוני 15/04/2018 23/04/2018
מכרז חיצוני מס' כא/18 לתפקיד עו"ס משפחה חיצוני 15/04/2018 23/04/2018
מכרז חיצוני מס' כב/18 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים (תכנית יתד) חיצוני 15/04/2018 23/04/2018
מכרז פנימי מס' כג/18 לתפקיד רכז רישוי עסקים פנימי 15/04/2018 24/04/2018
מכרז פנימי מס' כד/18 לתפקיד מנהל מדור ארכיב פנימי 15/04/2018 24/04/2018
מכרז חיצוני מס' יז/18- עובד קידום נוער בסיכון לנערים/רות מנותקים/ות מהמגזר הכללי - הארכה חיצוני 18/03/2018 26/03/2018
מכרז פנימי מס' ד/18 – רכז דרך חדשה- עיר ללא אלימות פנימי 26/02/2018 07/03/2018
מכרז פנימי מס' יג/18- פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 20/02/2018 04/03/2018
מכרז חיצוני מס' י/18 - עו"ס/ית משפחה פנימי 18/02/2018 27/02/2018
מכרז פומבי מס' 13/18 להפעלת 'דירת מעבר' פנימי 18/02/2018 27/02/2018
מכרז פנימי מס' ט/18 - עו"ס התמכרות חיצוני 15/02/2018 26/02/2018
מכרז פנימי מס' יא/18 - עובד שכונתי חיצוני 15/02/2018 26/02/2018
מכרז פנימי מס' יב/18 - אחראי מועדון קהילתי חיצוני 15/02/2018 26/02/2018
מכרז פומבי מס 14/18 להפעלת מרכז מתבגרים הורים בעיר בית שמש פנימי 15/02/2018 27/02/2018
הסכם מכרז פומבי מס 14/18 להפעלת מרכז מתבגרים הורים בעיר בית שמש פנימי 15/02/2018 27/02/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח פנימי 01/02/2018 11/02/2018
המשך שאלות ותשובות למכרז 18_04 פנימי 01/02/2018 05/02/2018
דרושות סייעות לחינוך מיוחד וכן מ"מ לגני ילדים פנימי 30/01/2018 02/02/2018
תשובות לשאלות הבהרה מכרז מס 10_18_לאספקה והתקנה של מנוף לגזם ולמוטמנים פנימי 29/01/2018 30/01/2018
תשובות לשאלות הבהרה למכרז 18_04 לשירותי פרסום לקמפיין שיווק 7000 יח"ד במסגרת תכנית מחיר למשתכן פנימי 28/01/2018 05/02/2018
מכרז חיצוני מס ' 7/18 קצין/ה ביקור סדיר פנימי 28/01/2018 31/01/2018
מכרז למשרה של מנהל/ת מחלקת היסעים באגף החינוך בעיריית בית שמש 25/01/2018 31/01/2018
מכרז למשרה מנהל מחלקת קבס"ים 25/01/2018 31/01/2018
מכרז פומבי 11/18 לאספקת מחפרון פנימי 18/01/2018 30/01/2018
מכרז 12_18 לאספקת מכסחת דשא פנימי 18/01/2018 30/01/2018
מכרז חיצוני 8_18 _מפקח רישוי עסקים פנימי 18/01/2018 28/01/2018
מכרז מס 10_18_לאספקה והתקנה של מנוף לגזם ולמוטמנים פנימי 18/01/2018 30/01/2018
מכרז מס' 3/18 – ממונה על בטיחות וגיהות ברשות המקומית 15/01/2018 25/01/2018
מכרז 18_04 לשירותי פרסום לקמפיין שיווק 7000 יח"ד במסגרת תכנית מחיר למשתכן פנימי 11/01/2018 05/02/2018
מכרז מס' 3/18 – ממונה על בטיחות וגיהות ברשות המקומית פנימי 11/01/2018 25/01/2018
מכרז פנימי/חיצוני מס' 71/17 מלווה הסעות - הארכה חיצוני 07/01/2018 17/01/2018
מכרז חיצוני מס' 65/17 מנהל מח' פרויקטים חינוכיים פנימי 01/01/2018 07/01/2018
מכרז חיצוני מס' 75/17 אחראי תחבורה ציבורית פנימי 01/01/2018 07/01/2018
מכרז פומבי מס' 17/76 להפעלת מועדון לבעלי לקות ראיה פנימי 31/12/2017 07/01/2018
מכרז פומבי מס 17/77 הזמנת הצעות ומידע כללי להפעלת מרכז הורים וילדים גיל יסודי ונתיבים להורות לגיל הר פנימי 31/12/2017 07/01/2018
מכרז מס' 72/17 עובד/ת קידום נוער בסיכון – לנערים/רות מנותקים/ות מהמגזר הכללי פנימי 18/12/2017 25/12/2017
מכרז מס' 73/17 עובדת קידום נוער בסיכון – מגזר דתי לאומי - חרדי פנימי 18/12/2017 25/12/2017
מכרז מס' 74/17 מתאם מגזר לנוער מנותק \חרדי -בנים פנימי 18/12/2017 25/12/2017
מכרז מס' 69/17 אחראי תיאום ובקרה מחלקת נוער פנימי 18/12/2017 27/12/2017
דרוש אב בית אחה"צ למרכז אשכולות פיס בית שמש 05/12/2017 12/12/2017
מכרז חיצוני מס' 59/17 מזכיר/ת המחלקה לחינוך מיוחד פנימי 04/12/2017 10/12/2017
מכרז חיצוני מס' 61/17 מזכירה פיקוח ורישוי באגף ההנדסה 04/12/2017 10/12/2017
מכרז חיצוני מס' 67/17 קצין ביטחון מוסדות חינוך 04/12/2017 10/12/2017
מכרז חיצוני מס' 56/17 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות פנימי 26/11/2017 03/12/2017
דרוש/ה מ"מ לתובעת/עורכת דין בלשכה המשפטית פנימי 08/11/2017 16/11/2017
מכרז 53/17 הארכה - שאלות ותשובות ומידע נוסף פנימי 05/11/2017 08/11/2017
קול קורא הפקדת מזומנים מאובטחת באתר הלקוח "קומיוסייף" 02/11/2017 12/11/2017
מכרז מס' 54/17 לשיפוץ מרכז תורני מנחת יצחק פנימי 24/10/2017 05/11/2017
מכרז מס' 53/17 השלמת בית הכנסת ומקווה טהרה אהלי יוסף פנימי 24/10/2017 05/11/2017
מכרז חיצוני – הארכה - מס' 50/17_עו"ס/ית קהילתית – עיר ללא אלימות פנימי 22/10/2017 12/11/2017
מכרז חיצוני - הארכה - מס' _46/17__עו"ס/ית מיצוי זכויות קהילה - עוצמה פנימי 22/10/2017 12/11/2017
מכרז חיצוני מס' 52/17 פסיכולוג/ית חינוכי/ית פנימי 22/10/2017 29/10/2017
מכרז חיצוני מס' 51/17 מדריך/ה מוגנות בבית ספר פנימי 22/10/2017 29/10/2017
מכרז חיצוני – הארכה - מס' 49/17_עו"ס/ית משטרה – עיר ללא אלימות פנימי 22/10/2017 12/11/2017
מכרז חיצוני מס' 48/17 לבורנט מחשבים באשכול פיס פנימי 22/10/2017 29/10/2017
מכרז חיצוני מס' 47/17 עו"ס/ית משפחה פנימי 22/10/2017 29/10/2017
מכרז חיצוני מס' 45/17 עו"ס/ית עובד נוער וצעירים במצוקה פנימי 22/10/2017 29/10/2017
מכרז חיצוני מס' 44/17 מרכז/ת נושא שיקום - הארכה פנימי 22/10/2017 12/11/2017
מכרז מס' 43/17 שיפוץ מבנה משרד הפנים פנימי 28/09/2017 18/10/2017
מכרז מס' 42/17 תיקון החצר שגלשה - 416 פנימי 26/09/2017 25/10/2017
מכרז מס' 41/17 שדרוג רח' שבטי ישראל ופיתוח שצ"פ צמוד פנימי 26/09/2017 02/11/2017
קול קורא להפעלת לונה פארק פנימי 14/09/2017 18/09/2017
מכרז 40/17 להפעלת מרכז בקרה ושליטה מרחוק למערכות השקיה ושירות שנתי בבית שמש פנימי 04/09/2017 26/09/2017
מכרז חיצוני מס' כז'/017 - בודק תכניות/בקשות פנימי 31/08/2017 14/09/2017
מכרז חיצוני מס' לא'/017 - עו"ס משפחה (במרכז למניעת אלימות) פנימי 31/08/2017 14/09/2017
מכרז חיצוני מס' לב'/017 - מרכז/ת נושא ועדת החלטה פנימי 31/08/2017 14/09/2017
מכרז חיצוני מס' לג'/017 - מרכז/ת מתנדבים ברשות מקומית פנימי 31/08/2017 14/09/2017
מכרז חיצוני מס' לד'/017 - עו"ס משפחה פנימי 31/08/2017 14/09/2017
קול קורא - השתתפות במימון אירועים פנימי 28/08/2017 10/02/2018
מכרז פנימי מס' כב/017 - קצין ביקור סדיר (קב"ס) חיצוני 24/08/2017 03/09/2017
מכרז פנימי מס' כג/017 - רכז חינוך טיפול ביחידה לקידום נוער - היל"ה חיצוני 24/08/2017 03/09/2017
מכרז פנימי מס' כד/017 - אב בית/איש תחזוקה בבית ספר חיצוני 24/08/2017 03/09/2017
מכרז פנימי מס' כה/017 - מזכיר/ת בלשכת סמנכ"ל חיצוני 24/08/2017 03/09/2017
מכרז פנימי מס' כו/017 - אחראי תיאום ובקרה חיצוני 24/08/2017 03/09/2017
מכרז פנימי מס' ל017 - מרכז נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה חיצוני 24/08/2017 03/09/2017
מכרז פנימי מס' כא/017 - מפקח רישוי עסקים ברשות חיצוני 02/08/2017 10/08/2017
מכרז חיצוני מס' יז/017 - פקח חניה וחוקי עזר פנימי 27/07/2017 10/08/2017
מכרז חיצוני מס' יח/017 - עובד/ת מנהל וזכאות פנימי 27/07/2017 10/08/2017
מכרז חיצוני מס' יט/017 - מרכז/ת נושא ועדת החלטה פנימי 27/07/2017 10/08/2017
מכרז חיצוני מס' כ/017 - ממונה על בטיחות וגיהות פנימי 27/07/2017 10/08/2017
מכרז מס' 39/17 מכרז מסגרת לעבודות כלליות פנימי 06/07/2017 19/07/2017
מכרז מס' 17/39 מסגרת לעבודות כלליות פנימי 05/07/2017 19/07/2017
קול קורא לפתיחת קבוצות פרחי ספורט תשע"ז פנימי 04/07/2017 13/07/2017
מכרז מס' 38/17 לעבודות שיפוצים ב 10- מוסדות חינוך שונים ברחבי העיר פנימי 03/07/2017 18/07/2017
הבהרה - מכרז פומבי מס' 34/17 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי פנימי 28/06/2017 29/06/2017
תוספת תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 34/17 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי פנימי 28/06/2017 30/06/2017
מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 33/2017 אספקה ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט עבור עיריית בית שמש 26/06/2017 29/06/2017
מכרז מס' ח/017 ממונה על בטיחות וגיהות חיצוני 22/06/2017 06/07/2017
מכרז מס' טו/017 עו"ס מלווה צעירים (תכנית יתד) פנימי 22/06/2017 06/07/2017
מכרז מס' טז/017 לרכז תעסוקה פנימי 22/06/2017 06/07/2017
מכרז מס' יא/017 לעו"ס משפחה פנימי 22/06/2017 06/07/2017
מכרז מס' יב/017 מרכז/ת נושא ועדות החלטה פנימי 22/06/2017 06/07/2017
מכרז מס' יג/017 מרכז/ת נושא ועדות החלטה חיצוני 22/06/2017 06/07/2017
מכרז מס' יד/017 עובד/ת מינהל וזכאות חיצוני 22/06/2017 06/07/2017
מכרז פומבי מס' 34/17 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי - מעודכן 18/06/2017 29/06/2017
מכרז פומבי מס' 33/2017 אספקה ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט עבור עיריית בית שמש 18/06/2017 29/06/2017
מכרז מס' 35/17 הצעות לרכישת כלי רכב, שהיו בשימוש העירייה 18/06/2017 25/06/2017
מכרז חיצוני מס' ט/ 017 – פקח חניה וחוקי עזר פנימי 12/06/2017 29/06/2017
מכרז פנימי מס' י/ 017 - מנהל תפעול וועדה מקומית חיצוני 11/06/2017 19/06/2017
קול קורא - השתתפות בפעילויות עבור בני נוער באמצעות עמותות פנימי 04/06/2017 04/02/2018
מכרז חיצוני מס' ב/017 - עו"ס קהילתי למגזר החרדי- עיר ללא אלימות פנימי 16/05/2017 21/05/2017
מכרז חיצוני מס' ג/ 017 – עו"ס קהילתי -יוצאי הקהילה האתיופית- דרך חדשה פנימי 16/05/2017 21/05/2017
מכרז חיצוני מס' ד/ 017 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי למגזר החרדי פנימי 16/05/2017 21/05/2017
מכרז חיצוני מס' ה/ 017 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי למגזר הכללי פנימי 16/05/2017 21/05/2017
מכרז חיצוני מס' ו/ 017 – בודק תוכניות פנימי 16/05/2017 21/05/2017
מכרז פנימי מס' א/ 017 – פקח חניה וחוקי עזר פנימי 16/05/2017 21/05/2017
מכרז פנימי מס' ז/ 017 – מפקח/ת בניה פנימי 16/05/2017 21/05/2017
מכרז חיצוני מס' 14/17 רכזת ועדות השמה במחלקת חינוך מיוחד פנימי 11/05/2017 18/05/2017
מכרז חיצוני מס' 26/17 קצין ביטחון מוסדות חינוך פנימי 11/05/2017 18/05/2017
מכרז חיצוני מס' 21/17 מרכז מתנדבים ברשות מקומית פנימי 11/05/2017 18/05/2017
מכרז פומבי מס' 32/17 לאספקה של מנוף סל 18 מטר שיורכב על משאית דף 12 טון פנימי 27/04/2017 17/05/2017
הוועדה בעניין בקשות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור פנימי 18/04/2017 07/06/2017
דרושים עובדים/ות לקבלת קהל פנימי 27/03/2017 31/12/2017
מכרז חיצוני מס' 13/17 פקיד פניות הציבור לדוברי אנגלית פנימי 14/03/2017 19/03/2017
מכרז חיצוני מס' 26/17 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ פנימי 14/03/2017 19/03/2017
מכרז חיצוני מס' 19/17 אחראי שט"י פנימי 05/03/2017 12/03/2017
מכרז חיצוני מס' 24/17 מהנדס דרכים תשתיות פנימי 05/03/2017 12/03/2017
מכרז חיצוני מס' 9/17 לתפקיד מזכיר במחלקת גני ילדים פנימי 05/03/2017 12/03/2017
מכרז חיצוני מס' 20/17 מרכז נושא משפחות במשבר ובסיכון גבוה פנימי 05/03/2017 12/03/2017
מכרז חיצוני מס' 22/17 מתאם הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות פנימי 05/03/2017 12/03/2017
מכרז חיצוני מס' 18/17 עובד נוער וצעירים במצוקה פנימי 05/03/2017 12/03/2017
מכרז חיצוני מס' 17/7 עו"ס/ית משפחה פנימי 05/03/2017 12/03/2017
מכרז חיצוני מס' 23/17 קצין ביקור סדיר (קב"ס) פנימי 05/03/2017 12/03/2017
מכרז חיצוני מס' 21/17 מרכז מתנדבים ברשות מקומית פנימי 05/03/2017 12/03/2017
מכרז חיצוני מס' 15/17 מנהל מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה פנימי 26/02/2017 05/03/2017
מכרז חיצוני מס' 10/17_מנהל חשבונות פנימי 23/02/2017 05/03/2017
לאגף חירום וביטחון דרוש עובד מקלטים פנימי 19/02/2017 23/02/2017
לאגף חירום וביטחון דרוש עובד מחסן פנימי 19/02/2017 23/02/2017
הזמנה לקבלת הצעת מחיר להפקת מיזם משולב בנושא 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ' פנימי 19/02/2017 21/02/2017
מכרז חיצוני מס' 12/17 עו"ס/ית משפחה פנימי 15/02/2017 19/02/2017
מכרז חיצוני מס' 7/17 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון פנימי 05/02/2017 12/02/2017
מכרז חיצוני מס' 6/17 מנהל מחלקת קליטה פנימי 05/02/2017 12/02/2017
מכרז חיצוני מס' 8/17 סגן מנהל אגף שפ"ע פנימי 05/02/2017 12/02/2017
מכרז מס' 5/2017 להריסה ופינוי מבנים במתחם היכל התרבות בית שמש פנימי 02/02/2017 15/02/2017
הודעה בדבר הארכת מכרז מס' 2/17 אספקת ציוד חשמל עד יום שלישי 7.2.17 שעה 12:00 פנימי 02/02/2017 07/02/2017
מכרז חיצוני מס' 4/17 פסיכולוג/ית חינוכי/ית פנימי 30/01/2017 07/02/2017
‏ מכרז חיצוני מס' 3/17 עו"ס/ית משפחה פנימי 17/01/2017 22/01/2017
מכרז פומבי מספר 2/17 מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל- 2017 פנימי 14/01/2017 07/02/2017
מכרז פומבי מספר 2/17 מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל- רשימת פריטים פנימי 14/01/2017 07/02/2017
מכרז פומבי 94/16 לאספקת חומרי בנייה פנימי 26/12/2016 16/01/2017
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ו פנימי 26/12/2016 31/12/2016
מכרז חיצוני מס' 92/16 עו"ס/ית סדרי דין פנימי 15/12/2016 25/12/2016
מכרז חיצוני מס' 89/16 מדריך ראש צוות פנימי 15/12/2016 25/12/2016
מיכרז חיצוני 65/16 מלווה משפחות במסגרת משפחה תומכת פנימי 15/12/2016 25/12/2016
מכרז חיצוני מס' 90/16 עו"ס/ית משפחה פנימי 15/12/2016 25/12/2016
מכרז חיצוני מס' 91/16 עו"ס/ית משפחה פנימי 15/12/2016 25/12/2016
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ו פנימי 11/12/2016 31/12/2016
מכרז מספר 80/16 מתן שירותי חניה - הבהרה מטעם העירייה פנימי 08/12/2016 14/12/2016
מכרז מס 88-16 להפעלת חונכות דוברי אנגלית פנימי 05/12/2016 15/12/2016
הארכה מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירו פנימי 04/12/2016 14/12/2016
תשובות לשאלות מגישים - מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני פנימי 04/12/2016 14/12/2016
מכרז חצוני מס' 87/16 עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים פנימי 01/12/2016 14/12/2016
מכרז חיצוני מס' 81/16 עובד קידום נוער בסיכון – תיקון והארכה פנימי 01/12/2016 08/12/2016
מכרז חיצוני מס' 86/16 מנהל יחידת נוער ברשות פנימי 01/12/2016 14/12/2016
מכרז פומבי מס' 75/16 להפעלת תוכניות טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסיית הבוגרים עם מגבלה שכלית התפתח פנימי 24/11/2016 01/12/2016
מכרז חיצוני מס' 82/16 מתאמת מגזר ייחודי לנערות דתיות /חרדיות פנימי 24/11/2016 04/12/2016
מכרז חיצוני מס' 83/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך פנימי 24/11/2016 04/12/2016
מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים ב פנימי 22/11/2016 07/12/2016
מענה לשאלות ההבהרה שהוגשו ע"י החברות המציעות במכרז מס' 78/16 , אספקת שירותי ניהול רשת ותמי פנימי 17/11/2016 28/11/2016
שימו לב: מועד ההגשה למכרז - מס' 78/16 נדחה ל- 28/11 עד השעה 12:00 במשרדי הסמנכ"ל.8 פנימי 17/11/2016 28/11/2016
מכרז חיצוני מס' 79/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות פנימי 04/11/2016 17/11/2016
‏ מכרז חיצוני מס' 77/16 וטרינר פנימי 03/11/2016 17/11/2016
מכרז פומבי מס' 78/16 לאספקת שירותי ניהול רשת ותמיכת מחשוב במיקור חוץ עיריית בית שמש פנימי 03/11/2016 28/11/2016
תשובות לשאלות הבהרה-תדיראן 73-16 פנימי 30/10/2016 03/11/2016
הודעה על הארכת מועדים משתתפי מכרז 57/16 אספקת והתקנת מזגנים פנימי 06/10/2016 03/11/2016
מכרז פומבי מספר 73/16 אספקת והתקנת מזגנים פנימי 05/10/2016 03/11/2016
מכרז מס' 75/16 הוקפא עד להודעה חדשה על מועד הגשה חדש תפורסם הודעה פנימי 29/09/2016 31/12/2016
מכרז פומבי מספר 76/16 אספקת ציוד לגני ילדים פנימי 29/09/2016 07/11/2016
מכרז פומבי מספר 71/16 אספקת חד פעמי פנימי 15/09/2016 28/09/2016
מכרז פומבי מספר 72/16 תיקון מזגנים פנימי 15/09/2016 25/09/2016
מכרז חיצוני מס' 58/16 עו"ס/ית משפחה פנימי 15/09/2016 25/09/2016
מכרז חיצוני מס' 59/16 עו"ס/ית משפחה פנימי 15/09/2016 25/09/2016
מכרז חיצוני מס' 69/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ פנימי 15/09/2016 25/09/2016
מכרז חיצוני מס' 61/16 רכז חינוך – טיפול ביחידה לקידום נוער פנימי 15/09/2016 25/09/2016
מכרז חיצוני מס'68/16 רכז תעשיות ושפכים פנימי 15/09/2016 25/09/2016
מכרז חיצוני מס' 57/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית פנימי 15/09/2016 25/09/2016
מכרז חיצוני מס' 63/16 עובד קידום נוער בסיכון פנימי 15/09/2016 25/09/2016
מכרז חיצוני מס' 62/16 עובד קידום נוער בסיכון פנימי 15/09/2016 25/09/2016
מכרז 55-16 אספקת ציוד משרדי - תשובות לשאלות הבהרה פנימי 14/09/2016 25/09/2016
מכרז מס' 16/56 פרויקט שיפוץ מתנ"ס זינמן פנימי 07/09/2016 18/09/2016
מכרז 54-16 אספקת חומרי ניקוי - תשובות לשאלות הבהרה פנימי 06/09/2016 25/09/2016
מכרז פומבי מספר 55/16 אספקת ציוד משרדי - מתוקן פנימי 04/09/2016 25/09/2016
מכרז פומבי מספר 54/16 אספקת חומרי ניקוי פנימי 04/09/2016 25/09/2016
מכרז מס' 51/16 מעבר (שביל) אהל יהושע ואדי זנוח - בית שמש פנימי 25/08/2016 11/09/2016
מכרז מס' 50/16 הפעלת פרויקט חונכים וחונכות ברחבי העיר בית שמש פנימי 25/08/2016 08/09/2016
הבהרה למכרז 47-16 פנימי 25/08/2016 08/09/2016
הבהרה למכרז 48-16 פנימי 25/08/2016 08/09/2016
מכרז חיצוני מס' 49/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית פנימי 24/08/2016 08/09/2016
מכרז 48/26 הכשרת מגרש 423 והעתקת מבנים ניידים ממגרש 420 ל 423 פנימי 11/08/2016 23/08/2016
מכרז 47/16 - שיפור תנאי שהייה במוסדות החינוך פנימי 11/08/2016 23/08/2016
קול קורא למיזם משותף לצורך הקמה והפעלת מגרש בייסבול פנימי 08/08/2016 30/08/2016
קול קורא להפעלת מועדון לנוער בית שמש פנימי 08/08/2016 15/08/2016
קול קורא לקבלת זכות להפעלת עגלה ניידת לממכר קפה, משקאות ומזון פנימי 08/08/2016 23/08/2016
מכרז מס' 46/16 הזמנה להשתתפות במכרז להפעלת פרויקט לקדום תלמידים )שעות טיפוליות( בבתי הספר לילדי פנימי 04/08/2016 14/08/2016
מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה - טופס הצעת מחיר פנימי 10/07/2016 20/07/2016
מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה פנימי 07/07/2016 20/07/2016
מכרז חיצוני מס' 44/16 לתפקיד מזכיר בית הספר פנימי 29/06/2016 03/07/2016
מכרז חיצוני מס' 41/16 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 פנימי 15/06/2016 19/06/2016
מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי - כתב כמויות פנימי 07/06/2016 15/06/2016
הזמנה להגשת הצעות להפעלת חוגים פנימי 02/06/2016 07/06/2016
עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי פנימי 02/06/2016 15/06/2016
מכרז מס' 43/16 פיתוח "החווה החקלאית" בית שמש פנימי 02/06/2016 22/06/2016
מכרז 40/16 כתב כמויות פנימי 29/05/2016 05/06/2016
מכרז מס' 40/16 שיפוץ להנגשה כיתות בתי ספר. פנימי 22/05/2016 01/09/2016
קול קורא הודעה על איתור מועמדים לכהונה כנציגים מקרב הציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים פנימי 17/05/2016 02/06/2016
מכרז חיצוני מס' 39/16 עובד סוציאלי לזקן פנימי 16/05/2016 29/05/2016
מכרז חיצוני מס' 37/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות פנימי 16/05/2016 29/05/2016
מכרז מס' 30-16 לאספקת מנוף 9.5 טון פנימי 18/04/2016 03/05/2016
מכרז מס' 31-16 לאספקת מנוף 12 טון פנימי 18/04/2016 03/05/2016
מכרז חיצוני מס' 33/16 _עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים פנימי 18/04/2016 03/05/2016
מכרז _חיצוני_מס' _ 32/16 _רכז שיווק והסברה לתכנית עיר ללא אלימות פנימי 18/04/2016 03/05/2016
קול קורא למחלקה לתרבות תורנית פנימי 11/04/2016 30/04/2018
מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר פנימי 10/04/2016 17/04/2016
מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית פנימי 10/04/2016 17/04/2016
מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק פנימי 31/03/2016 10/04/2016
תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה פנימי 27/03/2016 31/03/2016
עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי פנימי 21/03/2016 03/04/2016
תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים פנימי 17/03/2016 20/03/2016
שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות פנימי 17/03/2016 30/03/2016
מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם פנימי 17/03/2016 30/03/2016
מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה פנימי 17/03/2016 30/03/2016
מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון פנימי 17/03/2016 30/03/2016
מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) פנימי 17/03/2016 30/03/2016
מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד פנימי 17/03/2016 30/03/2016
מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות פנימי 17/03/2016 30/03/2016
מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 פנימי 10/03/2016 20/03/2016
18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש פנימי 10/03/2016 20/03/2016
קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה פנימי 07/03/2016 28/03/2016
דרושה מזכירה פנימי 07/03/2016 09/03/2016
מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה פנימי 06/03/2016 16/03/2016
מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" פנימי 06/03/2016 16/03/2016
קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות פנימי 06/03/2016 13/03/2016
מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר פנימי 08/02/2016 29/02/2016
מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש פנימי 04/02/2016 18/02/2016
מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון פנימי 28/01/2016 11/02/2016
מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית פנימי 21/01/2016 04/02/2016
מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים פנימי 21/01/2016 04/02/2016
מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון פנימי 21/01/2016 04/02/2016
מכרז 4/16 בודק תוכניות פנימי 14/01/2016 24/01/2016
מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות פנימי 11/01/2016 17/01/2016
מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש פנימי 07/01/2016 28/01/2016
מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה פנימי 07/01/2016 17/01/2016
מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" פנימי 03/01/2016 14/01/2016
מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך פנימי 29/11/2015 06/12/2015
מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש פנימי 26/11/2015 06/12/2015
קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש פנימי 26/11/2015 22/12/2015
מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש פנימי 26/11/2015 06/12/2015
מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש פנימי 26/11/2015 06/12/2015
מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש פנימי 26/11/2015 06/12/2015
מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש פנימי 26/11/2015 06/12/2015
קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה פנימי 22/11/2015 30/11/2015
מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה פנימי 22/11/2015 29/11/2015
מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ פנימי 22/11/2015 29/11/2015
קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש פנימי 16/11/2015 30/11/2015
מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה פנימי 04/11/2015 12/11/2015
מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש פנימי 26/10/2015 12/11/2015
מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות פנימי 22/10/2015 01/11/2015
מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית פנימי 18/10/2015 25/10/2015
מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה פנימי 18/10/2015 25/10/2015
מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך פנימי 14/10/2015 04/11/2015
מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה פנימי 27/08/2015 06/09/2015
מידען תכנוני - 44/15 - הארכה פנימי 27/08/2015 06/09/2015
מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 פנימי 27/08/2015 10/09/2015
מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני פנימי 06/08/2015 17/08/2015
מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה פנימי 06/08/2015 17/08/2015
מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות פנימי 06/08/2015 17/08/2015
מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי פנימי 06/08/2015 17/08/2015
מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים פנימי 06/08/2015 17/08/2015
מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה פנימי 03/08/2015 16/08/2015
מכרז להעברת מנדים פנימי 03/08/2015 17/08/2015
מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם פנימי 03/08/2015 17/08/2015
מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי פנימי 03/08/2015 16/08/2015
מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים פנימי 03/08/2015 17/08/2015
מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים פנימי 29/07/2015 20/08/2015
קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש פנימי 21/07/2015 02/08/2015
מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש פנימי 19/07/2015 28/07/2015
מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת פנימי 09/07/2015 21/07/2015
מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות פנימי 02/07/2015 12/07/2015
מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 פנימי 02/07/2015 12/07/2015
מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה פנימי 29/06/2015 09/07/2015
מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות פנימי 29/06/2015 09/07/2015
מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון פנימי 28/06/2015 05/07/2015
מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך פנימי 18/06/2015 28/06/2015
מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית פנימי 11/06/2015 23/06/2015
מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת פנימי 11/06/2015 26/06/2015
34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 פנימי 04/06/2015 08/06/2015
33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 פנימי 04/06/2015 08/06/2015
מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש פנימי 02/06/2015 21/06/2015
מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש פנימי 02/06/2015 21/06/2015
מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית פנימי 25/05/2015 31/05/2015
מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית פנימי 25/05/2015 31/05/2015
מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין פנימי 25/05/2015 31/05/2015
מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה פנימי 25/05/2015 31/05/2015
מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש פנימי 25/05/2015 01/06/2015
נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש פנימי 25/05/2015 01/06/2015
נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש פנימי 25/05/2015 01/06/2015
21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות פנימי 25/05/2015 10/06/2015
מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 פנימי 21/05/2015 01/06/2015
מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי פנימי 21/05/2015 01/06/2015
21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט פנימי 17/05/2015 31/05/2015
מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית פנימי 14/05/2015 25/05/2015
מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית פנימי 14/05/2015 25/05/2015
פסיכולוג/ית חינוכי/ית פנימי 04/05/2015 13/05/2015
מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 פנימי 31/03/2015 12/04/2015
מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין פנימי 22/03/2015 29/03/2015
ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער פנימי 22/03/2015 29/03/2015
מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש פנימי 16/03/2015 14/04/2015
ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 פנימי 08/03/2015 19/03/2015
עו"ס/ית למניעת אלימות פנימי 12/02/2015 25/02/2015
עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית פנימי 12/02/2015 22/02/2015
פקח חנייה וחוקי עזר ברשות פנימי 12/02/2015 25/02/2015
בקר רישוי ובנייה פנימי 05/02/2015 16/02/2015
מפקח תכנון ובנייה פנימי 05/02/2015 16/02/2015
פסיכולוג חינוכי פנימי 05/02/2015 16/02/2015
מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים פנימי 14/12/2014 28/12/2014
מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים פנימי 14/12/2014 28/12/2014
מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים פנימי 09/12/2014 21/12/2014
מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה פנימי 08/12/2014 21/12/2014
מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון פנימי 07/12/2014 15/12/2014
מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב פנימי 07/12/2014 21/12/2014
מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת פנימי 26/11/2014 11/12/2014
מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד פנימי 23/11/2014 04/12/2014
נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות פנימי 23/11/2014 04/12/2014
מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 פנימי 23/11/2014 04/12/2014
נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות פנימי 23/11/2014 04/12/2014
מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה פנימי 06/11/2014 17/11/2014
מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 פנימי 06/11/2014 17/11/2014
מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) פנימי 02/10/2014 06/11/2014
מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים פנימי 02/10/2014 06/11/2014
נספח א-טופס הוכחת ניסיון פנימי 02/10/2014 06/11/2014
הנגשת כיתות במוסדות חינוך פנימי 03/09/2014 23/09/2014
מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש פנימי 03/09/2014 23/09/2014
מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה פנימי 03/09/2014 23/09/2014
נהג משאית מעל 15 טון פנימי 01/08/2014 17/08/2014
פסיכולוג/ית חינוכי/ת פנימי 01/07/2014 16/07/2014
עו"ד בלשכה המשפטית פנימי 28/04/2014 08/05/2014
ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 פנימי 28/04/2014 08/05/2014
בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. פנימי 24/04/2014 19/05/2014
הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש פנימי 26/11/2013 08/12/2013
נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש פנימי 26/11/2013 08/12/2013
הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע פנימי 12/11/2013 30/11/2013
פקח בניה בעיריית בית שמש פנימי 12/11/2013 30/11/2013
הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע פנימי 03/07/2013 19/07/2013
מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים פנימי 17/06/2013 05/07/2013
פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים פנימי 17/06/2013 05/07/2013
אספקת ציוד פנימי 05/05/2013 01/06/2013
עוס"ית משפחה פנימי 01/05/2013 01/06/2013
עו"ס/ית לזקן פנימי 01/05/2013 01/06/2013
פרוייקט אופק חדש פנימי 14/04/2013 30/04/2013
אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי פנימי 14/04/2013 03/05/2013
מדריך ראש צוות פנימי 14/04/2013 30/06/2013
הפעלת מוקד לילה רפואי פנימי 14/04/2013 25/04/2013
מנהל וזכאות פנימי 14/04/2013 30/06/2013
עוס חינוך מיוחד פנימי 14/04/2013 30/06/2013
עו"ס/ית משפחה פנימי 14/04/2013 30/06/2013
פקידת סעד לחוק נוער פנימי 14/04/2013 30/06/2013
מנהל המוקד העירוני פנימי 19/02/2013 25/02/2013
אחראי מיחזור פנימי 19/02/2013 25/02/2013
עו"ס/ית חוק ונוער פנימי 19/02/2013 25/02/2013
עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות פנימי 29/11/2012 16/12/2012
עו"ס/ית לזקן פנימי 29/11/2012 16/12/2012
מורה לחליל צד פנימי 11/10/2012 22/11/2012
עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן פנימי 09/09/2012 16/10/2012
רכז/ת חינוך מיוחד פנימי 16/08/2012 26/08/2012
מכרז לפיתוח רחוב הרצל פנימי 26/07/2012 12/08/2012
נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) פנימי 19/07/2012 30/07/2012
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה חיצוני 12/07/2012 22/07/2012
מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש פנימי
הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה פנימי
מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא פנימי
מנהל מדור רישוי עסקים חיצוני
עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות חיצוני
עובד/ת קידום נוער עולה חיצוני
מלווה הסעות חיצוני
חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן חיצוני
קצין/נת ביקור סדיר חיצוני
מזכירת מדור הסעות חיצוני
רכז/ת עולים חדשים חיצוני
עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה חיצוני
קצין ביקור סדיר למגזר החרדי חיצוני
מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. חיצוני
מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. חיצוני
רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. חיצוני
מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. חיצוני
מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. חיצוני
עו"ס/ת קהילתית. חיצוני
נהג/ת משאית אשפה חיצוני
רכז/ת פניות ילדים בסיכון חיצוני
ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש חיצוני
מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי חיצוני
רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי חיצוני
קצין ביקור סדיר חיצוני
עובדי נקיון חיצוני
ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות חיצוני
עו"ס/ית משפחה חיצוני
עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער חיצוני
עו"ס/ית קהילתית חיצוני
מדריך מוגנות בביה"ס חיצוני
פקח/ית עירוני חיצוני
רכז/ת סיירת הורים חיצוני
הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה חיצוני
עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש חיצוני
הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי חיצוני
מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל חיצוני
מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי חיצוני
מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך חיצוני
פיתוח שד' יגאל אלון חיצוני
אב בית לביה"ס חיצוני
מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר חיצוני
עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש חיצוני
פקיד זכאות חיצוני
מדריך מוגנות בבית ספר חיצוני
מדריך נוער מגזר כללי חיצוני
מנהל אגף חינוך חיצוני
הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר חיצוני
פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר חיצוני
ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי חיצוני
פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים חיצוני
דרוש מפקח בנייה חיצוני
דרוש פסיכולוג חינוכי חיצוני
דרוש פקח עירוני חיצוני
עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה פנימי 04/11/2012
מנהל היחידה לקידום נוער פנימי 04/11/2012
הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי פנימי 08/11/2012
עובד/ת קידום נוער פנימי 04/11/2012
אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש פנימי 05/12/2012
עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית פנימי 14/10/2013
הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש פנימי 14/10/2013
עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית פנימי 14/10/2013

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס 28/19 להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש פומבי 02/12/2019 12/12/2019
מכרז מס' 27/19 להפעלת תכנית העצמה לבגרות (תה"ל) פומבי 10/11/2019 25/11/2019
מכרז 25/2019: שירותי יעוץ ארגוני הארכה פומבי 03/11/2019 21/11/2019
מכרז 26/19: למתן שירותי ניהול תכנון (תב"עות) עבור עיריית בית שמש - נוסח מתוקן פומבי 27/10/2019 11/11/2019
מכרז 23/19: מתן שירותי מוקד לפניות תושבים פומבי 22/09/2019 07/11/2019
מכרז מס' 21/19: שירותי ופרסום לקמפיין שיווק יחי"ד בשכונת נווה שמיר בית שמש 11/08/2019 02/09/2019
מכרז מס' 7/19: הקמת מכרז רב תחומי משולב לגיל הרך – שתילי חינוך הארכה פומבי 30/07/2019 25/08/2019
מכרז מס' 20/19: הפעלת פרוייקט לקדום תלמידים בבתי ספר עם קשיי למידה וקשיים רגשיים 11/07/2019 25/07/2019
ייעול וניטור תהליכי איסוף אשפה מכרז מס' 19/2019 פומבי 23/06/2019 30/07/2019
מכרז 2019/ 18: מתן חוות דעת שמאיות לעיריית בית שמש ולוועדה המקומית לתכנון ובניה פומבי 10/06/2019 07/07/2019
מכרז מס' 13/19: מתן שירותים משפטיים שוטפים (ריטיינר) לעיריית בית שמש ולועדה המקומית לתו"ב בית שמש המכרז הוקפא פומבי 16/05/2019 05/06/2019
מכרז 11/2019: לאספקה של מנוף לאיסוף גזם ולמוטמנים 12 טון מטר + ארגז רכין (הייבר) 7 מטר פומבי 16/04/2019 05/05/2019
מכרז מס' 19/ 10: להגשת הצעות למתן שירותי הנחיה חינוכית עבור עיריית בית שמש 03/04/2019 06/05/2019
מכרז מס' 7/19: הקמת מרכז רב תחומי משולב לגיל הרך –שתילי חינוך פומבי 07/03/2019 15/04/2019
מכרז מס' 8/19: מתן שירותי ייעוץ בנושא מקסום הכנסות ובדיקת התחשבנות תקציבי חינוך 17/02/2019 28/02/2019
מכרז מס' 9/19: מתן שירותי ייעוץ בנושא מקסום הכנסות שמירה וביצוע התחשבנות בתקציבי משרד הבט"פ 17/02/2019 28/02/2019
מכרז מס' 5/2019: ביטוח רכוש וחבויות 10/02/2019 27/02/2019
מכרז מס' 6/19: ביטוח כלי רכב וציוד מיכני הנדסי 10/02/2019 03/03/2019
מכרז מס' 4/19: מתן שירותי תכנון - עודכן סעיף התמורה פומבי 10/02/2019 06/03/2019
קול קורא מס' 3/19: למכירת משאית מנוף רם סע 28/01/2019 03/02/2019
מכרז מס' 1/2019: הפעלת מועדונית שיקומית לילדים, מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם פומבי 13/01/2019 21/01/2019
מכרז 2/19: מועדונית גיל הרך 10/01/2019 21/01/2019
ועדת השלושה -החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח למכרז ביצוע תוספת פיר, מעלית ונגישות בבית יעקב ב.צ-3 22/08/2018 22/09/2018
מכרז מס' 27/2018: גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים פומבי 16/08/2018 13/09/2018
מכרז מס' 26/18: אספקה והתקנה עמודי תאורה ופנסי לד לתאורת רחובות בעיר פומבי 16/08/2018 30/08/2018
מכרז מס' 18/25 להגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ שוטף בנושא רישוי ופיקוח עבור עיריית בית שמש 29/07/2018 08/08/2018
תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 21/18 למתן שירותים משפטיים וייצוג עיריית בית שמש בנושא תביעות ייצוגיות פומבי 10/07/2018 17/07/2018
ועדת השלושה - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז צהרונים לילדים 01/07/2018 01/09/2018
מכרז פומבי מס' 23/18 למתן שירותים משפטיים שוטפים (ריטיינר) לעיריית בית שמש ולועדה המקומית לתו"ב בית שמש - מותלה פומבי 28/06/2018 16/07/2018
מכרז פומבי מס' 22/18 למתן שירותים משפטיים שוטפים וייצוג עיריית בית שמש בתביעות נזיקין (גוף ו"פח") פומבי 28/06/2018 16/07/2018
עיריית בית שמש מכרז פומבי מס' 21/18 למתן שירותים משפטיים שוטפים וייצוג עיריית בית שמש בנושא תביעות ייצוגיות פומבי 28/06/2018 16/07/2018
קול קורא לפיסול כיכרות העירייה לקבלת הצעות לעיצוב מעגלי תנועה בפיסול פסלים מאבן ממתכת נירוסטה פיברגלס משוריין ועיצוב גנני חיצוני 26/06/2018 09/07/2018
מכרז מס' 18/ 19 להגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא ניהול פרויקטים ופיקוח עליון עבור עיריית בית שמש חיצוני 18/06/2018 28/06/2018
קול קורא להפעלת תוכנית הכנה לצה"ל בבית שמש חיצוני 03/06/2018 13/06/2018

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא לבעלי עסקים בבית שמש למתן הטבות למורים ליום המורה 12/12/2019 13/12/2019
קול קורא - שת"פ בתיקצוב אירועי סיום הש"ס 27/11/2019 03/12/2019
קול קורא למיזם 'מפעלים מבפנים' 10/11/2019 19/11/2019
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד חברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש 10/11/2019 18/11/2019
קול קורא להפעלת תוכנית לימודית וחברתית לתלמידים בחטיבות הביניים לצמצום פערים - הארכה 16/09/2019 25/09/2019
קול קורא הרצאות חג הסוכות 16/09/2019 22/09/2019
קול קורא להפעלת מרכז זכויות בעיר הותיקה 04/09/2019 06/10/2019
קול קורא לשיתופי פעולה בקיום אירועים במהלך חג הסוכות - אגף ח"ן חרדי 02/09/2019 12/09/2019
קול קורא לשיתופי פעולה בקיום אירועים במהלך חג הסוכות - אגף פנאי חרדי ופרויקטים קהילתיים 02/09/2019 12/09/2019
קול קורא לעמותות לאירועי שמחת בית השואבה 14/08/2019 05/09/2019
קול קורא למכירת כלי רכב מס' 15/19 30/05/2019 11/06/2019
מס' 14/19: קול קורא לקבלת שירותים של הפעלת פרוייקט לימודים, העשרה ומצויינות 30/05/2019 13/06/2019
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ועדת ערר 15/05/2019 06/06/2019
התקשרות לביצוע מיזם משותף לימודי שחיה לתלמידי מוסדות החינוך בבית שמש 31/03/2019 17/05/2019
קול קורא להשתתפות במסגרות ישיבות בין הזמנים 06/03/2019 13/03/2019

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
יוצאות לאור: לקרן מאירים דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת 05/11/2019 05/12/2019
דרושים מורים לרווחה חינוכית- שעות תגבור לעזרה בבתי הספר 10/09/2019 10/10/2019
דרושים מגשרים לעולים בבתי הספר 10/09/2019 10/10/2019
דרושים ספרנים/ות לספריה העירונית למילוי מקום- שעות גמישות 04/09/2019 11/09/2019
לקרן מאירים דרוש/ה עובד/ת סוציאל/ית קהילתית 30/07/2019 30/08/2019
לעיריית בית שמש דרושים סטודנטים לעבודה זמנית 21/07/2019 31/10/2019
דרושים עובדים למשרת חונך קב"ס. 15/07/2019 15/08/2019
דרושים מלווים להסעות ירושלים- בית שמש והסביבה 26/06/2019 31/07/2019
דרושים 7 עובדי ניקיון 50% משרה 08/04/2019 08/07/2019
דרושים שני עובדים למחלקת גינון 31/03/2019 31/05/2019
דרושים עובדי תחזוקה - 6 משרות 06/03/2019 06/04/2019
דרושים 7 עובדי ניקיון 50% משרה חיצוני 05/03/2019 05/04/2019
דרושים עוזרים לאיסוף אשפה (X3) באגף שפ"ע 07/02/2019 28/02/2019
דרוש עובד ניקיון לאולם ספורט 06/02/2019 06/03/2019
דרושים בבית שמש- 3 משרות 28/01/2019 28/02/2019
דרושים עוזרים לנהג מנוף באגף שפ"ע 24/01/2019 31/01/2019
דרושים 5 עובדי ניקיון בדרגת שכר 4-6 פטורים ממכרז חיצוני 21/11/2018 21/12/2018

דרושים בעיר

השירות ניתן כשירות לציבור ואין העירייה אחראית לתוכן המודעה או לכל נושא הקשור בהעסקה.

דרושים בעיר
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
לחברת סטארט אפ בצמיחה בתחום הייטק והפיננסים דרושים: 08/09/2019 08/10/2019
משטרת בית שמש מגייסת מתנדבים 08/09/2019 08/10/2019
עובדי ייצור למפעל מזון משפחתי בבית שמש 28/07/2019 28/08/2019
ארומה 09/07/2019 09/08/2019
חברת יוסן בע"מ 09/07/2019 09/08/2019
דרושים נציגי שירות טלפוני 05/06/2019 05/07/2019

חזור למכרזים פעילים